CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Donald trump har mange kontroversielle navn på blokka når han setter sammen sin nye administrasjon. Her skriver han på innsettelsestalen sin, ifølge hans egen twitterfeed. Foto:@realdonaldtrump

Donald trump har mange kontroversielle navn på blokka når han setter sammen sin nye administrasjon. Her skriver han på innsettelsestalen sin, ifølge hans egen twitterfeed. Foto:@realdonaldtrump

Presidentens klimamenn

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 19.01.2017

Trump er i gang med å forberede store endringer på klima- og energifeltet, og det ligger an til en radikal omlegging av politikken. Bli kjent med noen av presidentens menn. 

De nye lederne av Environmental Protection Agency (EPA), Energidepartementet og Utenriksdepartementet vil få stor påvirkning på retningen videre for USAs klima- og energipolitikk, og Trump har nominert høyst kontroversielle kandidater i alle tre stillingene. Utnevningene må godkjennes av Senatet i egne høringsrunder, og det har vært en hard debatt mellom demokrater og republikanere i disse godkjennings-høringene de siste par ukene. Republikanerne har imidlertid flertall med 52 senatorer av 100, så alle tre vil til slutt bli godkjent så sant ikke noen av republikanerne stemmer imot sin egen president.

 

Scott Pruitt Leder for Environmental Protection Agency

Senator Bernie Sanders spør Scott Pruitt om hans syn på menneskeskapte klimaendringer under høringen 18.01.2017

Mannen som er utpekt til å lede det amerikanske miljødirektoratet, Environmental Protection Agency (EPA), har som delstatsadvokat for Oklahoma stått i spissen for 14 søksmål mot den samme etaten han nå skal lede. De fleste av søksmålene var delvis på vegne av aktører som hadde bidratt enten direkte til Pruitts kampanje til å bli delstatsadvokat, eller til grupper tilknyttet kampanjen. Søksmålene omhandler stort sett EPAs iverksetting av Obamas Clean Power Plan, som går ut på å regulere CO2-utslipp fra amerikanske kraftverk.

Dette gjør ham til en omstridt kandidat til jobben.

Samtidig har USAs nye president Donald Trump igjennom valgkampen vært relativt tydelig på at ønsker å reversere flere av Obamas miljø- og klimatiltak, og bygge opp landets kullindustri. At Trump velger en kandidat som har sagt at han skal motarbeide EPAs "aktivistiske agenda" og som lenge har motarbeidet Obamas klimatiltak i rollen som delstatsadvokat, er i tråd med hans valgkampløfter.

EPA har som oppgave å påse at statlige reguleringer følges, dette innebærer reguleringer av klimagassutslipp og standarder for energieffektivitet og utslipp fra kjøretøy. Hva mener Pruitt om klimaendringer og menneskets effekt på klima? Under høringsrunden som alle nyutpekte ministre må igjennom spurte senator Bernie Sanders om hva Pruitt mener om menneskenes effekt på klimaendringene.

Pruitt svarte at "Vår evne til å presist måle i hvilken grad menneskene påvirker klimaet, er tema for ytterligere debatt om hvorvidt klimaet endrer seg eller om menneskelig aktivitet bidrar til dette".

 

Rick Perry Energiminister

Daværende Texas-guvernør om klimaforskning under et frokostmøte i august 2011.

USAs energidepartement har et bredt ansvarsområde, som strekker seg langt utenfor saker som omhandler energiproduksjon. Ifølge New York Times skal Rick Perry først ha trodd at stillingen innebar å være en global representant for amerikansk olje- og gassindustri. Det er ikke helt presist. To tredjedeler av budsjettet går for eksempel til å vedlikeholde USAs arsenal av atomvåpen.

Rick Perry er den lengst sittende guvernøren i Texas noen sinne, fra 2000 til 2015. Texas er en velkjent oljestat, og Perry var en forkjemper for fossilindustrien i sin tid som guvernør. Samtidig har delstaten under hans styre gått igjennom en omlegging av energisystemet, hvor insentivordninger for å utvikle grønn teknologi har stått sentralt. I dag er Texas USAs største produsent av vindkraft og naturgass.

I sin avskjedstale i 2015 skrøt Perry av arbeidet Texas har bidratt med for å gjøre USA mindre avhengig av energi fra fiendtligstilte regimer. Gass og fracking er en del av denne omstillingen, men han sa også at Texas kan være stolte av å være en stor vindkraftprodusent:

- Bare fem land i verden produserer mer vindkraft enn Texas, sa Perry.

- Vi har hatt økonomisk vekst samtidig som vi har beskyttet miljøet, fortsatte han før han ramset opp nedgang i NO2-utslipp, svovel-utslipp, ozon-utslipp og en ni prosent nedgang i delstatens karbonavtrykk, som resultat av hans 14 år i guvernørstolen.

Perry har imidlertid et anstrengt forhold til klimaforskningen, og har tidligere vært skeptisk til hvorvidt mennesker har effekt på klimaendringene. Han har uttrykt mistanke om at klimaforskere manipulerer data for å få penger til egne prosjekter. Senator Bernie Sanders konfronterte Perry med disse uttalelsene under høringsrunden 19. januar:

Texas har i likhet med Oklahohma saksøkt EPA for å regulere CO2. Også i likhet med Pruitt har Perry et ambivalent forhold til sin nye arbeidsplass, ettersom han tidligere har foreslått å legge departementet ned. Dette har han nå gått bort fra. 

Rex Tillerson Utenriksminister

Senator Bob Corker spør Rex Tillerson om hans syn på klimaendringene under høringen 11.01.2017. 

Rex Tillerson er tidligere direktør for Exxon Mobil, hvor han satt i lederstolen fra 2006 til 2016. Hele hans karriere er fra Exxon / Exxon Mobil hvor han startet allerede i 1975. Til tross for at Exxon har et litt dårlig rykte med tanke på klima og miljø - i 2016 kom det fram at selskapet kjente til sammenhengen mellom utslipp fra fossilt drivstoff og klimaendringene allerede for 30 år siden - så har selskapet under Tillersons ledelse både akseptert sammenhengen mellom klimagassutslipp og temperaturøkning, og kalt Paris-avtalen et viktig skritt for å adressere klimaendringene.

Som utenriksminister er internasjonale avtaler og diplomatiske forbindelser og samarbeid Tillersons ansvar. Trump har tidligere tatt til orde for å trekke USA ut av både Paris-avtalen og hele FNs klimakonvensjon.

Under høringene i forkant av tilsettelsen spurte Oregons senator Jeff Merkley om Tillerson mener det er viktig at USA har en lederrolle i det internasjonale klimaarbeidet. Tillerson svarer at det er "viktig med en plass rundt border" men at det er like viktig at andre land også trer fram. "Hvis USA er det eneste landet som vil lede, så er min konklusjon at resten av verden ikke synes dette er viktig", sa Tillerson.

På spørsmål omkring klimaforskningen, og menneskenes effekt på klimaet svarer Tillerson vagt. Merkley lurer på om Tillerson kan være enig i at selv om ikke enkelte værhendelser kan tilskrives menneskeskapte klimaendringer, så vil sannsynligheten for hyppigere ekstremvær øke på grunn av dette. "Er dette en rasjonell lesning av vitenskapelig litteratur?", spør Merkley.

"Det er noe litteratur som sier det du sier, så er det annen litteratur som sier at forskningen er mangelfull (inconclusive)"

På direkte spørsmål fra senator Bob Corker fra Tenesse, om hvorvidt han mener menneskelig aktivitet bidrar til klimaendringer, svarer Tillerson omtrent det samme som Pruitt: "Økningen i drivhusgasskonsentrasjonene i atmosfæren har en effekt, men vår evne til å forutse denne effekten er kraftig begrenset."