CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Permafrost: Hva kan vi vente oss?

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 18.11.2019

Permafrost er enkelt sagt permanent tele i bakken året rundt, og består følgelig av både frossen berggrunn, jord og organisk materiale. En femtedel av den nordlige halvkule har permafrost.

Ifølge IPCCs siste spesialrapport om 1,5 graders oppvarming, antar forskerne at rundt seks og en halv million kvadratkilometer med permafrost kan tine innen 2300, hvis oppvarmingen bikker to grader. Skulle dette skje vil store mengder organisk materiale råtne, og frigjøre karbon til atmosfæren, som igjen vil forsterke oppvarmingen.

Men hvor mye det vil forsterke oppvarmingen vet vi ikke så mye om.

- Det er stor usikkerhet omkring både omfang og hastighet på klimagassutslipp fra tinende permafrost og hvordan det vil påvirke klimasystemet, får vi vite fra Ketil Isaksen, seniorforsker ved Meteorologisk Institutt i Oslo.

Isaksen peker på at klimamodellene som blant andre IPCC har brukt hittil når de beregner framtidig temperaturutvikling ikke har tatt tinende permafrost med i beregningene.

- En viktig årsak er at modellresultatene spriker betydelig og sliter med å gi en korrekt representasjon av permafrost. Det gjøres fremskritt nå for enkelte modeller og resultater av dette vil bli inkludert i neste IPCC hovedrapport, som kommer i 2021, sier Isaksen.

Men selv om forskerne ikke vet helt hvordan tinende permafrost vil påvirke klimaet i framtiden, er de ikke i tvil om at noe er i gjære. Permafrosten overvåkes både fra bakkeplan og fra verdensrommet. Satellitter fanger for eksempel opp endringer i landskapet som er forårsaket av tinende permafrost, som telehiv, tinesetninger, oppbløting av jord, synkehull, skred, innsjøer som dreneres og så videre.

- Flere av disse prosessene endrer nå landskapet i større og større områder og ytterligere forsterker tiningen av permafrosten, sier Isaksen.