CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
kortreiste grønnsaker fra lokal andelsgård. Foto: hege fantoft andreassen

kortreiste grønnsaker fra lokal andelsgård. Foto: hege fantoft andreassen

Omstilling av matsystemet

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 11.05.2021

Hvorfor bør vi endre kosthold og måten vi produserer mat på? Og hvordan kan forskningsprosjektet VOM bidra til det?

– Matsystemet bidrar med en stor del av de globale klimagassutslippene. Det går på bekostning av store landarealer, mye ferskvann og tap av biologisk mangfold, sier seniorforsker på CICERO, Bob van Oort. Han leder et nytt forskningsprosjekt som skal se på mulighetene for å produsere mer grønnsaker, hvordan vi kan forbruke annerledes og hvordan virkemidler kan legge til rette for en omstilling.

Les mer om VOM - Virkemidler for omstilling av matsystemet og se hva Bob van Oort sier om bakgrunnen for prosjektet: