CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimapanelets nye leder Hoesung Lee (th) hilser på fns klimasjef christiana figueres. Foto: unclimatechange / flickr

klimapanelets nye leder Hoesung Lee (th) hilser på fns klimasjef christiana figueres. Foto: unclimatechange / flickr

FNs nye klimapanel

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 27.10.2015

I begynnelsen av oktober var FNs klimapanel, IPCC, samlet i Dubrovnik i Kroatia for å velge en ny ledelse. Alle panelets 34 lederposisjoner var ute til nyvalg, inkludert ledervervet.

I alt var 90 personer nominert til de 34 forskjellige posisjonene. Lederne styrer arbeidet til de over 800 forfatterne som utgjør FNs klimapanel.

Blant de som var nominert til lederverv var også CICERO-forsker Jan Fuglestvedt, som ble valgt til posisjonen som Vice chair i arbeidsgruppe I.  Dette er arbeidsgruppen som skal jobbe med rapporten om det naturvitenskapelige grunnlaget. Les mer om Fuglestvedts lederverv her.  

Bli bedre kjent med noen av de øvrige nyvalgte under!

Hoesung Lee (leder for klimapanelet)

Mest spenning var knyttet til hvem som skulle etterfølge indiske Rajendra Pachauri etter 13 år som leder i for klimapanelet. Valget falt på Sør-Koreanske Hoesung Lee. 

Hoesung Lee (69) har vært én av tre nestledere i klimapanelet under arbeidet med femte hovedrapport, og har deltatt i klimapanelets arbeid i ulike roller siden 1992. Lee er leder av forskningsinstitusjonen Korean Energy Economics Institute, og er professor i klimaøkonomi, energi og bærekraft ved Korea-Universitetet i Seoul.

Lee sier at han som leder skal gjøre klimapanelets rapporter mer relevante og lettere å forstå for politikere og sivilsamfunn.

Som økonom er han tilhenger av en felles karbonpris og uttalte til nettstedet Carbonbrief at det viktigste arbeidet som foregår akkurat nå i klimafeltet, er arbeidet med karbonprising.

I samme intervju levner han oss liten sjanse for å nå målet om å begrense oppvarmingen til to grader:

«Hvis vi handler snart, og alle land deltar i å redusere utslipp, og all teknologi som vi tror vil bli tilgjengelig blir tilgjengelig i riktig øyeblikk og blir tatt i bruk, da kan kostnaden ved å nå to grader være håndterbar.»

Hoesung Lee, leder av FNs klimapanel til carbonbrief

Les hele intervjuet her

Last ned CV her

Ko Barret (Vice chair)

Barrett er visedirektør for klimaprogrammet i NOAAS, avdeling for hav- og atmosfæreforskning. Hun har vært involvert i IPCCs arbeid i 15 år, og har erfaring som forhandlingsleder i den amerikanske delegasjonen under klimaforhandlingene. Hennes ekspertområde er klimapolitikk, spesielt innenfor tema som omhandler konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasning. Tidligere ledet hun klimaprogrammet til den amerikanske føderale bistandsetaten USAID. Barrett er også tidligere profesjonell strandvolleyballspiller.

Last ned CV

Thelma Krug (Vice chair)

Dr. Krug er senioforsker ved det nasjonale insituttet for romforskning i Brasil. Hun har lang fartstid i FNs klimapanel, hvor hun de siste 13 årene har hun vært Co-Chair i Task force on National Greenhouse Gas Inventories.

Intervju med Thelma Krug i sammenheng med IPCCs 25-årsjubileum

Last ned CV

Youba Sokona (Vice chair)

Sokona, fra Mali, er koordinator ved African Climate Policy Centre (ACPC). Tidligere var Sokona Co-Chair for arbeidsgruppe III i FNs klimapanel. Sokona er opptatt av krysningspunktet mellom energi, miljø og bærekraftig utvikling, og har bred erfaring innen afrikansk politikkutforming.

Last ned CV

 

Arbeidsgruppe I - Det naturvitenskapelige grunnlaget 

Valerie Maison-Delmotte (Co-Chair)

Franske Maison-Delmotte er paleoklimatolog ved Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environment og le Chinois Panmao Zhai. I den fjerde hovedrapporten var Masson-Delmotte Lead Author for kapittelet om paleoklimatologi, og Coordinating Lead Author for samme kapittel i den femte hovedrapporten. Hun har mottatt flere priser for sitt forskningsarbeid. Hun mottok i 2013 Irène Joliot-Curie-prisen fra den franske utdannings- og forskningsministeren i kategorien «Årets vitenskapskvinne», og i 2015 mottok hun Martha T. Muse Prize for Science and Policy in Antarctica. Maison-Delmotte har også utgitt flere barnebøker om klima.

Last ned CV

CICERO-forsker Jan Fuglestvedt sammen med Valerie Maison-Delmotte, nyvalgt Co-chair i arbeidsgruppe I. Jan Fuglestvedt er en av sju Vice-Chairs i samme arbeidsgruppe. Foto: Miljødirektoratet.  

Panmao Zhai (Co-Chair)

Kinesiske Zhai kommer fra Chinese Academy of Meteorological Sciences, den største tverrfaglige forskningsinsitusjonen i Kina. Han har mer enn 30 års fartstid innen klimaforskning, og over 100 publikasjoner på både kinesisk og engelsk.

Last ned CV

 

Arbeidsgruppe II - Virkninger, tilpasning og sårbarhet

Hans-Otto Pörtner, Tyskland (Co-Chair)

Pörtner er leder for avdelingen for Integrative Ecophysiology ved Alfred Wegener Institt for marin- og polarforskning i Bremerhaven, Tyskland. Han har tidligere vært Coordinating Lead Author for kapittelet om havsystemer i den femte hovedrapporten. Fra 2003 til 2005 bidro han som en av hovedforfatterne ved klimapanelets spesialrapport om karbonfangst og -lagring.

Hans forskningsinteresser er effekten av global oppvarming, havforsuring og hypoksi hos marint dyreliv og økosystem.

Last ned CV

Deborah Roberts (Co-Chair)

Roberts leder avdelingen for Environmental Planning and Climate Protection i kommunen eThekwini i Durban, Sør-Afrika. Hun var også en av hovedforfatterne i arbeidsgruppe II i den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel.

Hun er en del av Sør-Afrikas klimaforhandlings-team og rådgiver for ICLEI - Local Governments for Sustainability Global Executive Committee on the Durban Adaptation Charter. Hun har flere publikasjoner innen byplanlegging og miljø- og klimautfordringer knyttet til dette.

Last ned CV

 

Ledelsesstrukturen i klimapanelet. 

Arbeidsgruppe III - Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser

Priyadarshi R. Shukla (Co-Chair)

Shukla er professor ved Indian Institute of Management, Ahmedabad, India, og har vært tilknyttet FNs klimapanel siden 1993. Han bidro som hovedforfatter i de fire siste hovedrapportene. Han har publisert flere bøker og vitenskapelige artikler innenfor feltene energi, miljø, klimaendringer og utviklingsstudier.

Last ned CV

Jim Skea (Co-Chair)

Skea er forsker ved Imperial College London. Han leder avdelingen for bærekraftig energi, ved senter for miljøpolitikk ved Imperial College. Forskningsinteressene hans er hovedsakelig innen innovasjon og energi- og miljøpolitikk. Skea har hatt flere roller i FNs klimapanel, hovedsakelig i arbeidsgruppe II og III.

Last ned CV

 

Task force bureau

Eduardo Calvo Buenida (Co-Chair)

Buendia er utdannet økonom og jobber ved Universitetet i San Marcos i Peru, samt som rådgiver for det peruvianske utenriksministeriet. Han har vært tilknyttet Perus forhandlingsdelegasjon ved klimaforhandlingene siden 1997.

Last ned CV