CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Mysteriet Grønlandsisen 

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 18.11.2019

Grønland er verdens største øy og Grønlandsisen er verdens nest største reservoar av ferskvann. Dersom all is på Grønland smelter kan havnivået stige med 7,4 meter.

Det er ingen tvil om at Grønlandsisen smelter. Fra august 2018 til august 2019 forsvant det ifølge det danske meteorologiske institutt (DMI) 329 milliarder tonn is. Hva vi vet mindre om er hvor fort den vil smelte etter hvert som temperaturen stiger.

Grønlandsisen smelter både på overflaten og «fra siden» ved at breene kalver ut i havet. Begge disse prosessene jobber forskere med å forstå bedre hvordan vil reagere på et varmere klima.

Professor Jon Ove Hagen ved Institutt for Geofag ved universitetet i Oslo peker på at mye av den overflateisen som smelter i løpet av sommeren, fryser igjen før den når ut til havet. Denne prosessen «bufrer» avrenningen og forsinker smeltevannets vei til havet med flere år.

 - Vi vet lite om denne prosessen og hvor lenge den vil kunne pågå, sier Hagen i til Magasinet KLIMA.

Ifølge Hagen vil virkningen av refrysing gradvis avta og må tas høyde for i modeller for kommende økt smelting på overflaten.

Et annet usikkerhetsmoment er isstrømmene. Isstrømmer er en type bre som frakter isen raskere mot havet enn den omkringliggende isen. Disse elvene av is står for rundt halvparten av massetapet fra Grønlandsisen.

Vi vet lite om hvordan isstrømmene vil reagere på et varmere hav, eller hva som skjer med disse når de tilføres mer smeltevann fra overflatsmelting. Uten denne kunnskapen kan heller ikke lages pålitelige modeller som sier noe presist om hvordan de vil utvikle seg i framtiden, ifølge Hagen