CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
møtan. de globale metanutslippene øker stadig. drøvtyggerne i landbrukssektoren har mye av skylda 

møtan. de globale metanutslippene øker stadig. drøvtyggerne i landbrukssektoren har mye av skylda 

Metanutslippene øker raskere enn på 20 år

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 15.12.2016

Metankonsentrasjonene i atmosfæren økter raskere enn noen gang i løpet av de siste 20 årene. Økningen kommer i hovedsak fra økt matproduksjon ifølge Global Methane Budget som ble lansert i begynnelsen av desember.

To artikler publisert i tidsskrifteneEarth System Science Data og Environmental Research Letters, 12. desember rapporterer at utslipp av metan i atmosfæren har økt dramatisk de siste årene. Utslippene ligger nå på et nivå som styrer oss mot et scenario med en temperaturøkning på tre til fem grader. En slik temperaturøkning vil føre til havnivåstigning og radikal økning i ekstremvær. Økningen i metankonsentrasjonen skjer samtidig som CO2 utslippene har flatet ut de siste årene.

- Hvis metanutslippene fortsetter å øke i de neste årene kan dette bli en farlig joker i klimaendringene, sier Glen Peters, forsker ved CICERO og en av bidragsyterne til Global Methane Budget.

- Samtidig er kutt i metanutslippene en av de beste mulighetene vi har til å dempe klimaendringene raskt, fortsetter han.

Metan oppholder seg kun i atmosfæren i en tiårsperiode, men har sterk effekt på den globale oppvarmingen mens den er der. Ved å kutte utslippene nå kan de har en ganske umiddelbar effekt på metankonsentrasjonene og derfor også den globale oppvarmingen.

MethaneInfographic2016.png

Hva er kildene til metanutslipp? Figur fra Global Methane Budget.

De vanligste årsakene til metanutslipp er jordbrukssektoren og håndtering av søppel som står for over 60 prosent av utslippene. Kull, olje og gassproduksjon står for cirka en tredjedel av utslippene

- Vi har nå en gylden mulighet til å begrense klimaendringene ved å redusere metanutslippene fra matproduksjonen. Den sterke økningen i metanutslippene gjør at vi må fokusere på tiltak inn mot landbrukssektoren og se på hva som skal gjøres der, og i håndtering av søppel på verdensbasis for å stoppe denne trenden, sier Peters.

- For å få til dette må vi tenke nytt med tanke på hvor og når risproduksjonen foregår slik at vi kan unngå flom, se på nye varianter av dyrefôr som begrenser metanproduksjonen fra husdyr, samt og rett og slett få ned kjøttkonsumet vårt, fortsetter Peters.

- I tillegg må vi ikke glemme at 1/3 del av utslippene kommer fra olje, gass og kull. Tiltak inn mot metanlekkasjer fra den fossile sektoren vil kunne være med på å gi store endringer raskere enn vi klarer å få til med CO2-utslippene.

Overraskende funn

Funnene i undersøkelsen er overraskende særlig fordi metankonsentrasjonene har vært stabile gjennom 2000-tallet.

- For å si det på en enkel måte, store deler av utslippene kommer fra kyr som raper og utslipp fra rismarker som rammes av flom. Vi mennesker er ansvarlige for over 60 prosent av utslippene, sier Peters.

I tillegg til jordbrukssektoren er søppelproduksjonen vår en av de største kildene til metanutslipp. De enorme søppelbergene vi ser rundt om i verden vil kunne være udetonerte metanbomber, men vil også kunne gi ganske umiddelbare positive klimaendringer hvis vi klarer å håndtere og kutte utslippene.

- Metanutslippene viser også hvor komplekse klimagassutslippene er. Når det gjelder metan spiller fossile utslipp en underordnet rolle, samtidig som de spiller førstefiolin når vi snakker karbondioksid. Vi har hatt stor fokus på denne sektoren de siste årene, nå er det viktig at vi også retter fokuset mot landbruket.

En mulig saktere nedbrytning av metan i atmosfæren kan også være en bidragsyter til at konsentrasjonene øker. Metan er en drivhusgass som er 28 ganger kraftigere enn CO2 over en hundreårsperiode og konsentrasjonene i atmosfæren har nå økt med 150 prosent siden 1750.

Metangass lever mye kortere i atmosfæren enn for eksempel karbondioksid. De gjør større skade når den først er der, men klarer vi å få den under kontroll kan endringene i atmosfæren skje raskere og vi kan dempe temperaturøkningen på jorda, sier Peters.

Metan må få fokus i forhandlingene

De siste årene har det vært stort fokus på de globale utslippene av CO2 i atmosfæren. Disse utslippene har flatet ut over de siste årene og store land som Kina har vært med å redusere disse utslippene.

- Metanutslippene har kanskje kommet litt i skyggen av CO2 utslippene. Det må vi endre. Vi ser nå at de tiltakene som allerede er på bordet ikke er tilstrekkelige hvis vi skal holde oss på en vei mot kun 2 graders global oppvarming. Reduksjon av metanutslippene må bli en viktig del av arbeidet som startet i Parisavtalen i den globale kampen for å stoppe klimaendringen.

- Samtidig er det viktig å påpeke at til tross for at metan er en potent klimagass, med raske gevinster om vi klarer å begrense utslippene, så er vi fortsatt nødt til å kutte i CO2-utslippene. Om vi ikke gjør noe med CO2, har det ingenting å si hva vi vi gjør med metan avslutter Peters.