CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Klima og karbonkretsløpet sett fra verdensrommet

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 15.11.2017

Mengden CO2 i atmosfæren gjorde et rekordhopp i 2015/2016. Målinger fra satellitten OCO-2 gir oss ny kunnskap om hvorfor og grunnlag for bedre klimafremskrivninger.

Hundrevis av kilometer over oss jobber et stort nettverk av satellitter med å samle data som hjelper oss å forstå klimasystemet. En av de nyeste er OCO-2, eller The Orbiting Carbon Observatory-2. OCO-2 ble skutt opp i 2014 med en svært viktig oppgave: Gi oss nøyaktige målinger av mengden CO2 i atmosfæren over hele kloden for å studere karbonkretsløpet i større detalj.

Karbonsyklusen. Kilde: World Meteorological Organization.

Nå har disse målingene gitt helt ny informasjon om hvordan det naturlige værfenomenet El Niño påvirker økningen av karbon i atmosfæren. Dette kan igjen hjelpe oss til å bedre forstå koblingene mellom karbonkretsløpet og et varmere klima, noe som er helt nødvendig for å kunne beregne fremtidige klimaendringer.

Mengden CO2 i atmosfæren øker jevnt og trutt på grunn av våre stadig høyere utslipp, og er i dag nesten 50 prosent høyere enn i før-industriell tid. Men ikke alt karbonet vi slipper ut blir værende i atmosfæren. I snitt har faktisk bare halvparten av våre utslipp hopet seg opp der, mens resten er tatt opp i havet og i vegetasjonen.

Fra år til år er det derimot store naturlige variasjoner i hvor mye karbon som tas opp. Noen år øker derfor mengden CO2 i atmosfæren lite, mens andre år gjør den et større hopp. I 2015 og 2016 ble det målt rekordstor økning fra året før. Dette hoppet skyldes kombinasjonen av høye utslipp og at vi i samme periode hadde den kraftigste El Niño som noen gang er registrert.

Mengden CO2 i atmosfæren øker jevnt og trutt på grunn av våre stadig høyere utslipp, og er i dag nesten 50 prosent høyere enn i før-industriell tid.

marianne tronstad lund

At det er en kobling mellom atmosfærisk CO2-økning og El Niño har vært kjent lenge. Vi har gode målinger av det globale CO2 nivået og dette lar oss studere årlig variasjon. Men nøyaktig hva som skjer – og hvor – har forskerne hatt mindre kunnskap om.

Funn publisert i det anerkjente tidsskriftet Science viser at det er i ferd med å endre seg nå, takket være OCO-2. El Niño fører med seg tørrere og varmere vær i deler av tropene. Målingene fra OCO-2 viser at dette bidro til større CO2 økning på tre måter:

  1. Tørre forhold i Sør Amerika: mindre plantevekst og mindre opptak av karbon
  2. Varme i Afrika: mer respirasjon og dermed høyere CO2-utslipp til atmosfæren
  3. Tørke og varme i Indonesia: flere skogbranner

Selv om rekordhoppet i 2015/2016 i stor grad skyldtes naturlige svingninger, er funnene fra OCO-2 viktige fordi de gir oss en pekepinn om hvordan opptaket av karbon i vegetasjonen kan endre seg i et varmere verden. Dersom plantene tar opp mye mindre karbon i et varmere klima, vil en større andel av våre CO2 utslipp bli i atmosfæren og gi enda mer oppvarming.

God kunnskap om slike selvforsterkende effekter og naturlige variasjoner i karbonkretsløpet er nødvendig for pålitelige beregninger av fremtidens klima.

Figur: Effekten av El Niño på utveksling av karbon mellom atmosfære og vegetasjon i 2015. Fra Eldering et al. Science 358, 188 (2017)