CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
observatoriet i gosan, sør-korea. målinger fra blant annet denne målestasjonen identifiserte kilden av ulovlige kfk-utslipp til hebei og Shandong-provinsene i Kina. (foto: Korean Meteorological Administration)

observatoriet i gosan, sør-korea. målinger fra blant annet denne målestasjonen identifiserte kilden av ulovlige kfk-utslipp til hebei og Shandong-provinsene i Kina. (foto: Korean Meteorological Administration)

Kinesiske klimagassutslipp bremser restaureringen av ozonlaget

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 03.06.2019

Kina er i en ny Nature-studie utpekt som kilde til utslipp av forbudt ozon-nedbrytende gass.  - Urovekkende, sier seniorforsker Øivind Hodnebrog, som likevel forventer at utslippene går ned raskt.

Det siste året har forskere registrert at den forbudte gassen KFK-11 har gjort et «comeback» i atmosfæren. KFK-11 er en ozon-nedbrytende gass som er regulert under Montrealprotokollen, i tillegg til å være en kraftig drivhusgass.

- Det er urovekkende at det oppdages nye utslipp når alle landene i Montrealprotokollen ble enige om å fase ut produksjon av KFK-11 innen 2010, sier seniorforsker og ekspert på ozonnedbrytende klimagasser Øivind Hodnebrog.

Under Montrealprotokollen ble i 1987 verdens land enige om å fase ut flere ozon-nedbrytende gasser for å redde ozonlaget. Avtalen har vært en suksess, verdens land har overholdt sine forpliktelser og ozonlaget er på bedringens vei.

Det var derfor en overraskelse da forskerne plutselig fant at konsentrasjonen i atmosfæren av en av de forbudte gassene gikk ned saktere enn det man forventet. Hvem var synderen?

I en ny Nature-artikkel peker  forskere ved Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation og Universitetet i Bristol,  på Kina.

- Dette har vært noe usikkert tidligere, men det har vært en klar antydning til at utslippene kom fra øst-Asia, sier senior-forsker Øivind Hodnebrog.

- I det nye Nature-studiet (Rigby et al., 2019) har de benyttet atmosfæriske observasjoner sammen med kjemi-transport-modellering for å finne ut mer nøyaktig hvor utslippet kom fra. De fant ut at utslippet stammer fra nordøst i Kina, hovedsakelig fra to provinser like sør for Beijing, og har ikke klart å finne økning i KFK-11-utslipp noe annet sted i verden. Utslippet stammer mest sannsynlig fra ny produksjon eller bruk av KFK-11, sier Hodnebrog.

Utgjør disse utslippene noen trussel for ozonlaget?

- Nei, ikke  foreløpig, men dersom utslippene skulle fortsette å øke kan det forsinke gjenoppbyggingen av ozonlaget, som antas å være på 1980-nivå rundt 2060. Selv om myndighetene i Kina benekter at utslippene finner sted, tar de nok saken på alvor, og vi kan nok forvente at utslippene går ned igjen relativt raskt. Hvis de ikke allerede har gått ned igjen, sier Hodnebrog.