CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
I riktig retning? Kinas kullforbruk har gått ned ifølge offisiell statistikk. Foto: zen Han Jung / creative commons

I riktig retning? Kinas kullforbruk har gått ned ifølge offisiell statistikk. Foto: zen Han Jung / creative commons

KINAS KULL-KNEKK

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 12.03.2015

Offisiell statistikk fra Kina viser et ikke ubetydelig fall i forbrenningen av kull. Hvis dette stemmer har også kinesiske klimagassutslipp gått ned i 2014. Men kan vi stole på de offisielle tallene? Kina forbrenner halvparten av verdens kull. Kan de virkelig snu seg så fort? Vi spør CICERO-forsker Robbie Andrew.

Har kinesiske klimagassutslipp gått ned grunnet lavere kullforbruk? I nettmagasinet RTCC indikerer dere at det betyr 0,7 prosent nedgang i klimagassutslipp fra 2013 til 2014.

Robbie Andrew: Nøkkelordet her er «muligens». Kinesiske myndigheter har frigitt foreløpig statistikk over en hel rekke ting. Begravd inne i denne statistikken forteller de oss hvor mye olje-, kull- og gassforbruket endret seg mellom 2013 og 2014. De sier at de brant 2,9 prosent mindre kull i 2014. Vi legger til noen tidlige estimater for sementproduksjon fra U. S Geological Survey og kommer opp med et estimat for kinesiske utslipp for 2014. Men vi kan ikke si at dette er sannheten: dette er bare estimater, og slike estimater vil sannsynligvis endre seg etter hvert som vi får tilgang på nye data og bedre informasjon.

Skal vi ikke stole på tallene?

Andrew: Saken er den at vi vet ikke om kinesiske utslipp plutselig vil gjøre et hopp på 10 prosent til neste år. Det er flere faktorer som kan ha bidratt til en nedgang, men det at det kan ha skjedd er et godt tegn, og indikerer at utslippene ikke øker like raskt som før.

Så disse 0,7 prosentene som utslippene skal ha falt med, er det en nyhet eller en ikke-nyhet?

Andrew: Det er definitivt en nyhet. Tallet reiser mange interessante problemstillinger: Har det skjedd? Hvis tallet ikke stemmer, hvor feil er det? Hvis det ikke er helt feil, så vil det fortsatt være en indikasjon på at utslippene ikke øker like fort som før. 0,7 prosent nedgang står i skarp kontrast til hva vi anslo for bare noen måneder siden! Da anslo vi at Kinas utslipp ville øke med 4,5 prosent, nå estimerer vi at utslippene går ned 0,7 prosent. Kan en oljetanker virkelig endre kurs så fort? Ifølge statistikken har de også økt solkraftkapasiteten med 67 prosent i 2014 sammenlignet med 2013.

Det høres jo ganske utrolig ut?

Andrew: Ja, det gjør det. Men jeg tenker at det er troverdig. De har satt inn et ekstra gir med tanke på solkraft, selv om det selvfølgelig fortsatt ikke kan sammenlignes med kullkraftproduksjonen deres. Store prosentvise endringer på i utgangspunktet relativt små tall er heller ikke så utrolig. Solenergiteknologien er moden, Kina har penger, de prioriterer og har stort handlingsrom for å utvikle fornybar energi videre.