CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Timeglass, reagensrør, kakediagrammer og søyler på kart(?). det er ikke mangel på visualiseringer av karbonbudsjettet på nett. Skjermdump: bildesøk på "Carbon Budget" i google.

Timeglass, reagensrør, kakediagrammer og søyler på kart(?). det er ikke mangel på visualiseringer av karbonbudsjettet på nett. Skjermdump: bildesøk på "Carbon Budget" i google.

Karbonbudsjettet i nye klær

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 07.09.2017

God (klima)kommunikasjon kan få oss til å se velkjent stoff med nye øyne. Avisen New York Times uførte nylig et slikt oppdrag.

Denne uka presenterte New York Times en interaktiv versjon av karbonbudsjettet, som lar deg undersøke hva som skjer med de totale utslippene hvis de store utslippslandene reduserer utslippene, stabiliserer dem eller fortsetter som før.

Jeg har sett karbonbudsjettet blitt presentert på mange forskjellige måter, og ikke minst prøvd meg på en visualisering selv. Likevel var det noe ved balansen mellom en passelig mengde interaktivitet og et rent grafisk uttrykk som gjorde at versjonen i New York Times ga meg en ny innsikt:

Om du er nordmann, amerikaner eller kineser – du når ikke målene i Parisavtalen på egenhånd. Det må vi gjøre sammen. Dugnad!

Ofte hører jeg at det har lite å si for verden hva lille Norge gjør for klimaet. Og det er helt riktig det. Norske utslipp ligger i området 45 millioner tonn CO2 i året*, mens Kina slipper ut rundt 1000 millioner tonn.

Visualiseringen til NYT viser imidlertid at det heller ikke har mye å si hva store Kina gjør alene.

New York Times' framstilling av karbonbudsjettet lar deg se hvilken innvirkning de store utslippsblokkene har på totale utslipp. Skjermdump New York Times

Hvis Kinas og USAs utslipp er NULL rundt 2060, vil de totale utslippene lande på 6100 gigatonn i 2100. Over det dobbelte av hva vi kan slippe ut for å begrense oppvarmingen til to grader, ifølge karbonbudsjettet.

Visualiseringen er publisert under "Opinions", uten at den egentlig målbærer en tydelig mening. Det er heller ikke sikkert at andre leser visualiseringen på samme måte som meg.

Norge nevnes jo ikke engang. Heller ikke dugnad. Noen vil kanskje peke på de ikke ville stilt opp på dugnad hvis det var for å rydde opp i de tomme champagneflaskene som rikingene i nabobygget har kasta ut i bakgården de siste 150 år. 

Uansett, en god visualisering kan skape ny innsikt fra velkjent stoff. I så fall er oppdraget utført, New York Times. 

 

* Slår vi sammen alle klimagassene, ikke bare CO2, bli det cirka 54 millioner tonn CO2 ekvivalenter