CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
vi stilte Patrik Oskarsson, ekspert på indisk kullindustri, et par spørsmål om kull og el i india.

vi stilte Patrik Oskarsson, ekspert på indisk kullindustri, et par spørsmål om kull og el i india.

– India må reformere hele elsystemet

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 21.09.2017

Nesten alle indere har en strømkabel inn til huset sitt, men nesten ingen har lys, sier forsker Patrik Oskarsson ved Universitetet i Gøteborg.

– Så gott som alltid när jag gjort fältarbete runt om i Indien (i södra och östra delarna av landet) så har de så gott som alltid elektricitet. Också långt ute på landsbygden har de en lina som skulle kunna föra in elektricitet i hemmet.

– Dock har de nästan aldrig faktisk tillgång eftersom elavbrotten ofta är längre än eltillgången. Ett exempel på detta är när jag 2014 var i delstaten Jharkhand, en av Indiens största kolproducenter, och upplevde dagligt elavbrott mellan 6 på morgonen och 19-20 på kvällen. Men också andra delar av landet har under många år upplevt enorm brist på el framförallt under de varma sommarmånaderna.

– Hva skal til for å bedre situasjonen?

– Det som behövs är reformering av hela systemet som ska förse och distribuera elektricitet. Under lång tid har bönder lockats att rösta på ett visst parti genom att få gratis el. Denna el kan sen användas för att pumpa upp vatten ur marken (som förstås inte alls är ett hållbart sätt att använda vatten på). Industrialister har också lockats till att investera i en viss delstat genom att få billig el. Likaså stadsbor ska ha billig el till sin AC.

Hela systemet för elproduktion, distribution och konsumtion har varit i kris under årtionden.

patrik oskarsson

– Däremot finns det ingen som kan betala för elen och elbolag som ägs av delstatsregeringarna har gått med enorma förluster. Dessa förluster gör att de inte kan betala elkraftverken. Inte heller kan de uppgradera sina elledningar och annan utrustning för distribution av elektricitet. Resultatet är kortslutningar och allmänt kaos vid exempelvis regn.

– Hela systemet för elproduktion, distribution och konsumtion har varit i kris under årtionden helt enkelt. Under senare år har mycket ny elektricitet tillkommit via smutsiga kolkraftverk. Dessa nya kraftverk har fått garanterade, högre priser än tidigare och elproduktionen har mer eller mindre nått upp till efterfrågan. Däremot har vad jag vet inte så mycket hänt för att se till att fattiga på landsbygden ska få bättre kvalitet på sin el.

–  På grunn av elkrisen ønsker India å kjøre på med kull (i tillegg til fornybart). Vil kullplanene deres sette Parisavtalen i fare?

–  Till följd av krisen inom elsektorn i Indien har man försökt producera mer el under många år från i stort sett varje tänkbar källa. Man har försökt med kärnkraft men det finns inget uran inom landet och ingen internationell producent är villig att sälja uran till Indien eftersom det relaterar till kärnvapen och spridningen av dessa. Vattenkraft har också lett till enorma protester runt om i landet när hundratusentals blir tvångsförflyttade. Vindkraft har skett i vissa områden men inte setts seriöst, mycket tror jag beroende på att man vill ha storskaliga, tekniska lösningar snarare än distribuerade sådana. Olja och naturgas finns inte inom landet så de är inga alternativ.

Det alternativ som finns kvar som en möjlig källa till el är alltså kol.

patrik oskarsson

– Det alternativ som finns kvar som en möjlig källa till el är alltså kol. Indien har enorma tillgångar på kol vilket betyder att man inte behöver lita på något annat land för sin elförsörjning. Man kan dessutom producera egna kolkraftverk och all annan utrustning inom landet, eller importera dessa utan problem. Kolgruvorna har expanderat enormt under senare år ledda av det nationella målet att nå 1 miljard ton kol per år innan 2019. Detta mål har dock tonats ner på sista tiden och kanske aldrig kommer att nås även om man börjar närma sig dessa nivåer.

– Det enda positiva med utvecklingen under de senaste 1-2 åren är att solenergin har gått ner i pris så mycket att den nu konkurrerar ut kolet. Det verkar som att det här kanske kan få stopp på den fortsatta expansionen av kolgruvor och kolkraftverk. Dock har man byggt upp så många kolkraftverk att dessa kommer att finnas kvar under många årtionden. De garanterade, höga priserna för el från kolkraftverk som byggdes för bara några år sedan kommer att fortsätta gälla under många år. Detta trots att solenergi idag skulle kunna ge mycket billigare el (förutom att den också ger mindre föroreningar).

Jag är orolig för att det blir väldigt svårt med ett meningsfullt Parisavtal så länge denna kolexpansion fortsätter.

patrik oskarsson

– Relaterat till Parisavtalet och indiskt kol så har jag inga siffror men ja, jag är orolig för att det blir väldigt svårt med ett meningsfullt avtal så länge denna expansion fortsätter. Dock ska man säga att Kina är världens största kolproducent trots sin enorma expansion av förnybar energi. I Kina producerar man åtminstone 3-4 gånger så mycket kol per år som i Indien.