CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Landsbyen Sermathang ligger for høyt for hirse-dyrking men det kan endre seg i løpet av 20-30 år

Landsbyen Sermathang ligger for høyt for hirse-dyrking men det kan endre seg i løpet av 20-30 år

Gjensyn med studie-landsby i Himalaya

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 07.12.2017

Et prosjekt som dette er avhengig av at landsbyfolk er villige til å dele kunnskapen sin med oss og at de tolererer vår pågående nyfikenhet. Det er derfor etisk rimelig at vi fører noe av kunnskapen tilbake til dem det gjelder, skriver Tor Halfdan Aase. 

Prosjektet om klimatilpasning i Himalaya – Himalayan Climate Change Adaptation Programme (HICAP) – avsluttes i år etter fem års drift. Prosjektet er et samarbeid mellom CICERO, Grid Arendal og ICIMOD (International Center for Integrated Mountain Development) i Kathmandu.

 

Min oppgave i prosjektet har vært å se hvordan ulike komponenter som klimaendringer, landbruk, økosystemer, hydrologi, politikk, kjønnsrelasjoner og migrasjon henger sammen i konkrete steder. For det formålet valgte vi 6 landsbyer i Kina, Nepal, India og Pakistan for intensive studier. Forskningen i de seks landsbyene er oppsummert i en bok som kom ut for et par måneder siden, «Climate Change and the future of Himalayan farming».

Et prosjekt som dette er avhengig av at landsbyfolk er villige til å dele kunnskapen sin med oss og at de tolererer vår pågående nyfikenhet. Det er derfor etisk rimelig at vi fører noe av kunnskapen tilbake til dem det gjelder. Med det for øyet tok vi med oss et eksemplar av boka da jeg og den tidligere feltassistenten dro tilbake til en av landsbyene, Sermathang i Nepal, nå i desember.

Boka om klimatilpasninger i Himalaya blir overlevert ordføreren i en av studie-landsbyene. 

Vi var så heldige at landsbyen holdt en stor Buddhistisk feiring da vi var der. Selveste Rinpoche (‘biskopen’) hadde kommet den lange veien fra Kathmandu og hele landsbyen var samlet. Boka ble overlevert landsbylederen til stor applaus fra alle. Innholdet går nok over hodet på de fleste i landsbyen, men folk er stolte over at deres beskjedne landsby har ‘kommet på kartet’. Dessuten var det stas å kunne vise Rinpoche at Sermathang er et betydningsfullt sted, udødeliggjort i en bok fra Oxford University Press.

I studier av denne typen er det alltid slik at vi kommer på data vi hadde trengt etter at vi har kommet hjem. Sermathang ligger på 2600 meter der temperaturen er for lav til å dyrke hirse. Folk må kjøpe eller bytte den ettertraktede hirsen mot poteter med bønder lavere nede. CICERO sine klimaprojeksjoner viser at hirse sannsynligvis kan dyrkes der om 20-30 år. Men selv om det blir klimatisk mulig å dyrke hirse, er det sannsynlig at bøndene vil gjøre det? Hvilke effekter får det i så fall for de andre avlingene som blir dyrket i dag?

En mulig metode for å svare på det spørsmålet kalles ‘romlig analogi’. Bioforsk brukte den da de for noen år siden antok at Jæren i 2050 kan få det klimaet Belgia har i dag. Følgelig kan fremtidens landbruk på Jæren studeres i dagens Belgia.

I fjellområder trenger vi ikke dra så langt for å finne romlige analogier. Vi kan få et mulig svar på fremtidens Sermathang ved a gå noen hundre meter lenger ned i lia og se hvordan bøndene der integrerer hirse med andre avlinger. Dagens høydegrense for hirse ligger på 2150 meter i denne delen av Nepal. Vi besøkte gårder på 1750 meter der hirse og mais dyrkes i samme åker, og i ris-hirse-hvete gårder på 1550 meter. Data fra disse lavereliggende gårdene kan sette oss bedre i stand til å reflektere over fremtidens Sermathang og over matproduksjon i Himalaya generelt når klima endrer seg. Det får bli en artikkel som viderefører tema i boka.