CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
paneldebatten cicero og nve arrangerte 1. mars viste tydelig at Det er stor uenighet om det bør bygges ut mer vindkraft i norge. fra venstre: kristin halvorsen (CICERO), Thomas Bjørdal (Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner), Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet); Aili Keskitalo (sametinget), Bengt Eidem (TrønderEnergi), Marius Holm (miljøstiftelsen ZERO) og Dag Terje Solvang (Turistforeningen). Foto: Iselin Rønningsbakk / CICERO. 

paneldebatten cicero og nve arrangerte 1. mars viste tydelig at Det er stor uenighet om det bør bygges ut mer vindkraft i norge. fra venstre: kristin halvorsen (CICERO), Thomas Bjørdal (Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner), Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet); Aili Keskitalo (sametinget), Bengt Eidem (TrønderEnergi), Marius Holm (miljøstiftelsen ZERO) og Dag Terje Solvang (Turistforeningen). Foto: Iselin Rønningsbakk / CICERO. 

Fullt hus på vindkraftdebatt

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 04.03.2019

Det var fullt hus og stort engasjement da CICERO inviterte til frokostseminar 1. mars for å diskutere hvilke konsekvenser vindkraftutbyggingen i Norge kan få for naturen, klimaet og lokaløkonomien de stedene der vindturbiner blir installert.

Utbyggingen av vindkraft i Norge er et omstridt tema fordi vindkraftanleggene som bygges ut vil komme til å prege det norske naturlandskapet, og vil også få konsekvenser for dyr- og fuglelivet. Samtidig er det flere som stiller spørsmål ved om Norge som i dag allerede har et overskudd på fornybar vannkraft, faktisk trenger vindkraft i det hele tatt.

På seminaret, som ble arrangert i samarbeid med NVE på Kulturhuset i Oslo, påpekte CICERO-direktør Kristin Halvorsen at CICERO som forskningsinstitutt verken er forkjemper for eller motstander av vindkraftutbygging i Norge.

– Vi er ikke noen kampanjeorganisasjon for verken det ene eller andre synet. Vi skal prøve å gi litt kunnskap som gjør vil gjøre det lettere å ta beslutninger på et krevende felt, sa Halvorsen.

– Kan redusere risikoen for høye kraftpriser

I nær fremtid kan vindturbiner komme til å stå for ti prosent av norsk kraftproduksjon, ifølge statssekretær Liv Lønnum ved Olje- og energidepartementet (OED).

Statssekretær Liv Lønnum ved Olje- og energidepartementet sa hun har forståelse for at mange er skeptiske til vindkraftutbygging i norsk natur. Foto: Iselin Rønningsbakk / CICERO. 

– Vindkraft ser ut til å være særlig godt tilpasset vinterlandet Norge. Selv om vindkraften ikke kan reguleres, er produksjonen størst i den kalde årstiden. Denne egenskapen gjør også at mer vindkraft i Norge kan bidra til å redusere risikoen for høye kraftpriser, sa Lønnum. 

Andelen vindkraft i den norske strømproduksjonen er nå under 4 prosent, ifølge de siste tilgjengelige tallene fra Statistisk Sentralbyrå.

Selv om vindkraften ikke kan reguleres, er produksjonen størst i den kalde årstiden. Denne egenskapen gjør også at mer vindkraft i Norge kan bidra til å redusere risikoen for høye kraftpriser.

Liv lønnum, statssekretær for olje- og energiministeren.

– Vil ta hensyn

Statssekretæren fortalte at regjeringen har stor forståelse for at mange er skeptiske til at store vindkraftanlegg skal bli bygget i uberørt norsk natur.

På oppdrag for OED jobber NVE for tiden med å utarbeide en nasjonal ramme for vindkraft, som vil bli lansert 1. april. Denne vil, ifølge Lønnum, peke ut hvilke områder i Norge som egner seg mer for vindkraft enn andre, og vil ta hensyn til at konflikten med naturmangfoldet og naturverdiene vil noen steder være for store.

– Dette er altså ikke en plan for å teppebombe Norge med vindmøller, men det er heller ikke en verneplan. Det handler om regulering og bedre styring av vindkraften, sa Lønnum.

Den nasjonale rammen for vindkraft vil vise hvilke områder i Norge som er mest egnet for vindkraftutbygging, fortalte Rune Flatby fra NVE. Foto: Iselin Rønningsbakk / CICERO.

– Når noen har omtalt dette som NVEs vindkraftplan, så er det mildt sagt misvisende, sa Rune Flatby, avdelingsdirektør i NVE.

Den nasjonale rammen vil vise hvilke områder i Norge som er best egnet til utbygging av vindkraft, men alle nye prosjekter vil likevel bli nødt til å søke om konsesjon og kan derfor få nei, ifølge Flatby.

Det er ikke slik at nasjonal interesse for vindkraft betyr at det er en lokal interesse for vindkraft.

Merethe dotterud leiren, seniorforsker ved cicero.

Forskning viser at 64 prosent av den norske befolkningen er positivt innstilt til at Norge bør øke vindkraftproduksjon på land, fortalte CICERO-forsker Merethe Dotterud Leiren. 

CICERO-forsker Merethe Dotterud Leiren sa at forskning viser at 64 prosent av den norske befolkningen er positivt innstilt til vindkraft. Foto: Iselin Rønningsbakk / CICERO.

– Vi kan likevel ikke konkludere at den storstilte utbyggingen som nå er i gang har folket bak seg, for det er ikke slik at nasjonal interesse for vindkraft betyr at det er en lokal interesse for vindkraft, sa hun.

– Utenkelig at vi skal basere oss på import av strøm

Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør ved TrønderEnergi, sa strømforbruket i Norge vil øke og at vi derfor må bygge ut mer fornybar energi dersom vi skal klare å produsere nok kraft til å dekke vårt eget strømforbruk også i fremtiden.

– Det er helt utenkelig at Norge på vei inn i det grønne skiftet skal basere seg på import av strøm fra utlandet. Det er klart at vindkraft er en av de løsningene vi må ta i bruk, sa Eidem.

– Men for at Norge skal klare å nå målene for vindkraftutbygging, så må kommunene få mer klarhet når det gjelder hvor mye skatteinntekter de vil få fra vindkraftanleggene, sa Thomas Bjørdal, daglig leder for Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK).

– Viktig for å stanse klimaendringene

Den Norske Turistforening er i utgangspunktet positive til vindkraft og nasjonal ramme, men synes man bør bruke mer tid på å utarbeide hva som kan bli konsekvensene av utbygging i ulike områder, fortalte generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang. 

Marius Holm og Dag Terje Klarp Solvang på frokostseminar. Foto: Iselin Rønningsbakk / CICERO. 

– Vi synes det går altfor fort. Miljødirektoratet har selv sagt at kunnskapsgrunnlaget er for lavt, sa Solvang.

Marius Holm, daglig leder for miljøstiftelsen ZERO, påpekte at vi må bygge ut mer fornybar energi dersom vi skal klare å stanse klimaendringene, men at vi ikke bør bygge ut mer enn nødvendig.

– Vi har store vindressurser i Norge, og vi skal på ingen måte bygge ut alle. Vi har stor respekt for at det er hensyn som tilsier at vi skal si nei, sa Holm.

– For mange dårlige prosjekter

Men ifølge Silje Ask Lundberg, leder for Naturvernforbundet, så sier man ikke nei ofte nok. 

Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet mener det bygges ut for mange dårlige vindkraftprosjekter i Norge. Foto: Iselin Rønningsbakk / CICERO.

– Det bygges altfor mange dårlige prosjekter, med utrolig mye konsekvenser for den naturen de bygges i, sa Lundberg.

Et sted man bør si nei, er i områder i Nord-Norge der det drives reindrift, mener Aili Keskitalo, president for Sametinget. Hun sammenliknet den planlagte vindkraftutbyggingen i Nord-Norge med kolonialisme.

– Man beslaglegger områder som allerede er i bruk og fortrenger en urfolksnæring. Så resultatet er kolonisering. Selv om man maler den grønn, så er effekten for dem det gjelder den samme, sa Keskitalo.

Det bygges altfor mange dårlige prosjekter, med utrolig mye konsekvenser for den naturen de bygges i.

Silje ask lundberg, leder for naturvernforbundet.

Frokostseminaret ble arrangert som en del av forskningsprosjektet WinWind som ledes av Freie Universität i Berlin, og der CICERO og NVE er med som norske partnere.

Du kan se frokostseminaret i sin helhet her.