CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Fornybar energi engasjerer

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 04.03.2019

Vi står overfor noen avgjørende tiår i et klima- og energiperspektiv. Ifølge FNs klimapanel må 70-80 prosent av verdens energiproduksjon komme fra fornybare kilder i 2050 hvis vi skal holde oss under 1,5 graders oppvarming.

Verden vil trenge elektrisitet, og den vil måtte produseres utslippsfritt eller fornybart. Ved CICERO forsker vi på barrierene og mulighetene forbundet med fornybar energi, og hva konsekvensene er av å ikke satse på fornybar energi.

Ny forskning som CICERO-forskere har bidratt til viser at flere land har kuttet i sine utslipp, og en viktig faktor som gjorde dette mulig var å kutte i utslippene fra energiproduksjonen.

Forskningsleder Glen Peters ved CICERO forklarer at nedgangen i CO2-utslipp i disse landene skyldes hovedsakelig at fornybar energi har erstattet fossile drivstoffer og at energiforbruket har blitt lavere.

Fornybar energi engasjerer. Eller rettere sagt, hvor og hvordan den genereres, engasjerer.

I dag finnes det ifølge NVE over 600 vindturbiner i Norge, og det er flere vindmølleparker både under bygging og under behandling.

CICERO deltar i EU-prosjektet WinWind, om hvordan øke aksepten for vindkraft. Spesielt de landbaserte vindkraftanleggene bringer på banen konfliktlinjer mellom landskapsvern og primærnæringer på den ene siden, og utbyggere og myndighetene som har tillatt utbyggingen på den andre.

Viktig debatt

For å forstå disse konfliktlinjene er det viktig å bringe partene sammen, til kunnskapsbaserte samtaler og opplysende debatt. Det gjorde vi under Arendalsuka i fjor, og forrige uke på Kulturhuset i Oslo under arrangementet Kampen om vindkrafta, som vi arrangerte sammen med Norges Vassdrags- og energidirektorat.

I slike debatter, hvor næringsinteresser, myndigheter, miljøvernere, urfolk, interesseorganisasjoner og friluftslivet kommer til orde med sine problemstillinger blir det høy temperatur. Og temperatur er bra så lenge det ikke koker over. Jeg vil gjerne takke alle som bidro til at debatten vi arrangerte 01.mars ble et engasjert og opplysende møte mellom de involverte partene. Debatten kan du se i sin helhet eller lese et sammendrag av her.

Kan føre til økte forskjeller

CICERO-forsker Karina Standal forsker på energifattigdom, og har gjennomført feltarbeid i blant annet India og Kirgisistan. Ifølge Standal vil ikke alle ha råd til å ta i bruk nye energiløsninger. Dette vil skape et enda større gap mellom rike og fattige, fordi de rikeste har råd til å etablere løsninger som koster mindre på lang sikt, mens fattige ikke har de samme mulighetene.

Våre netto klimagassutslipp skal være null rundt midten av dette århundret, noe som innebærer at verdens store utslippssektorer slik som energiproduksjon og transport står overfor store utfordringer.

Forskningen i Winwind og til Karina Standal er påminnelser om at omleggingen av energisystemet er en global utfordring som påvirker hverdagen til oss alle, enten det er en turglad firebarnsfamilie i Tromsdalen eller småbønder i India.