CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Indonesiske forskere gjør målinger i området Pulau Dua. Aulia Erlangga/ CIFOR (CC BY-NC-ND 2.0)

Indonesiske forskere gjør målinger i området Pulau Dua. Aulia Erlangga/ CIFOR (CC BY-NC-ND 2.0)

Færre isbjørner, flere mennesker

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 08.02.2018

På bestilling fra FNs klimapanel IPCC, har den britiske klimakommunikasjons-nettverket Climate Outreach laget en håndbok i kommunikasjon for IPCC-forskere. Håndboka presenterer seks prinsipper for effektiv formidling av klimaforskning. 

Ambisjonen er, ifølge hovedforfatter Adam Corner, å ruste IPCCs forfattere til lanseringen av spesialrapporten om 1,5-gradersmålet, en rapport som skal forklare om og hvordan vi kan unngå temperaturøkninger over 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

Fokus på mennesker

Blant rådene i håndboka er å passe på at de «menneskelige historiene som skjuler seg i klimarapportene ikke drukner i de ‘store tallene’ som dominerer dagens klimadiskurs», skriver i Corner i en kommentar i The Guardian.

Målet bak håndboka er å menneskeliggjøre klimaforskningen, klimaforskerne og alle de (menneskene) som rammes av klimaendringene. Forskerne rådes blant annet til å «fortelle om den virkelige verden, ikke abstraksjoner» og til å «fortelle menneskelige historier», samt å vise fram menneskene bak forskningen. Tiden for smeltende isbreer og isbjørner i nød skal være forbi.

Håndboken er nok et tegn på at IPCC tar kommunikasjonsutfordringene på alvor og tar konkrete steg for å bedre dette.

jan fuglestvedt

– Er IPCC-forskerne klare for dette da?

– Klimaforskere flest er jo opptatt av at forskningen deres skal nå ut, sier klimaforsker Jan Fuglestvedt som er Vice chair i IPCCs arbeidsgruppe 1, de som sammenfatter den naturvitenskapelige klimaforskningen.

– Jeg tror en slik håndbok vil fungere som ledd i en større bevisstgjøring om hvordan vi kan prate om forskningen vår på en måte som oppleves som relevant for dem som hører på. Håndboken er nok et tegn på at IPCC tar kommunikasjonsutfordringene på alvor og tar konkrete steg for å bedre dette, sier Fuglestvedt. 

Formidlingsrådene fra Climate Outreach - kort oppsummert. Figur: Climate Outreach.

Anbefalingene fra Climate Outreach er forankret i ny og etablert forskning på kommunikasjon, som i dag i all hovedsak har fokus på Europa og Nord-Amerika. Snart kommer også erfaringer fra et klimakommunikasjonsprosjekt i India og etter hvert forhåpentligvis andre deler av verden.

Referanser