CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
solkonge. modi har økt målet om solkraftproduksjon fra 20 gigawatt innen 2020 til 100 GW innen 2022. foto: DFID/Flickr

solkonge. modi har økt målet om solkraftproduksjon fra 20 gigawatt innen 2020 til 100 GW innen 2022. foto: DFID/Flickr

Ett år med Modi

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 27.05.2015

India er verdens tredje største utslipper av klimagasser og ett av de landene i verden som er mest sårbare for klimaendringer. Ny statsminister har ikke endret på det, ennå.

Indias miljøbevegelse var i fjor avventende optimister da en styringstrøtt statsminister Manmohan Singh fra Kongresspartiet ble erstattet av karismatiske Narendra Modi fra BJP, Indias folkeparti. 

Til makten

Tirsdag 26. mai var det ett år siden Narendra Modi ble tatt i ed som Indias statsminister. Modi leder landet som er verdens største demokrati, som huser verdens nest største befolkning og som er verdens tredje største utslipper av klimagasser. Før han ble valgt var det blandede forventninger til hvor mye kan kom til å bry seg om miljø- og klimasaker. Partiet hans, det hindunasjonalistiske BJP (Indias folkeparti) har tradisjonelt vært lite opptatt av klimasaken, men som guvernør i delstaten Gujarat fra 2001 til 2014 igangsatte Modi en storstilt satsing på solenergi i delstaten.

Vekstorientert. I fjor lovde Modi inderne velstandsøkning - og kom til makten. Foto: Global Panorama/Flickr

Modi er likevel mest kjent for sin vektlegging av og satsing på økonomisk vekst. Antakelig var det løftene om økonomisk vekst og velstandsøkning for vanlige indere som fikk folk til å stemme på ham. I fjorårets valg klarte BJP det uvanlige å vinne et flertall av setene i parlamentet. I motsetning til sin forgjenger trenger ikke Modi støtte fra andre partier for å gjennomføre sin politikk.

Men han har ikke brukt muligheten til å gjøre endringer i klimapolitikken.

I de internasjonale forhandlingene er det lite merkbar forandring fra forrige regjering. India er fortsatt opptatt av at de rike landene i verden må kutte sine klimagassutslipp først og mest. India påpeker at landets egne utslipp per person er veldig lave, og at rike land som USA, Norge og Australia lenge har hatt mye høyere utslipp per person og derfor har et historisk ansvar for å ta på seg kostnaden med utslippskutt. Dette synes de vi har klart i svært liten grad. I tillegg legger India vekt på at de først og fremst må bruke sine klimapenger på å tilpasse seg klimaendringene, og at penger til utslippskutt kommer i andre rekke og hovedsakelig må komme som støtte fra rike land.

I rykk og napp

På hjemmebane har de derimot gjort noen endringer i klimapolitikken de siste årene, både før og etter Modi. I 2008 fikk India en nasjonal klimahandlingsplan med åtte ulike programmer for tilpasning til klimaendringer og reduksjoner i klimagassutslipp. Disse åtte programmene er fordelt på ulike departementer og direktorater, derfor har iverksettingen av dem vært varierende. Mye av tilpasningen skal skje på delstatsnivå, men delstatene har allerede mange andre programmer de skal gjennomføre, og fordelingen er uklar når det kommer til hvem som har ansvar for og hvem som skal betale for tilpasningen, staten eller delstatene.

Når det gjelder utslippskutt, den delen av politikken som India internasjonalt sier de skal satse minst på, har det imidlertid vært noen framskritt, om enn preget av en utvikling i rykk og napp. For det første har India underskudd på energi, og er derfor nå det landet i verden som investerer nest mest på nye fornybare energikilder som vind- og solkraft. Denne satsingen startet under forrige regjering, men Modi har stor tro på den økonomiske gevinsten for India av å satse på sol: Hans regjering har økt målet om solkraftproduksjon fra 20 gigawatt (GW) innen 2020 til 100 GW innen 2022, en mangedobling av dagens kapasitet.

Modi har ikke startet en revolusjon i indisk klimapolitikk

solveig aamodt

For det andre fortsetter Modis regjering arbeidet med energieffektivisering. Et kvotesystem er innført for energieffektivisering i indisk kraftkrevende industri: Bedriftene belønnes om de innfører den best tilgjengelige teknologien og klarer å kutte sitt energiforbruk. Målet er at energiforbruket per produksjonsenhet i India skal fortsette å synke slik at landet kan vokse økonomisk uten at klimagassutslippene øker tilsvarende. Dette er helt i tråd med Modis økonomiske tankegang og satsing på vekst.

For det tredje fungerer mindre politikkendringer som bitte små skritt på veien til en mer klimavennlig vekst. Blant annet har Indias energieffektiviseringsdirektorat utlyst konkurranser der bedrifter kan konkurrere om hvem som kan produsere den mest energieffektive takviften eller airconditionanlegget, noe som skal stimulere til hjemlig og miljøvennlig teknologiutvikling. Et annet eksempel er at jernbaneministeren i Modis regjering, Suresh Prabhu, som er tidligere miljøvernminister, har innført obligatorisk installasjon av solceller på takene til alle indiske jernbanestasjoner.

Fortsatt kullavhengige

Likevel, Modi har ikke startet en revolusjon i indisk klimapolitikk. De fleste av endringene i hans regjering er forsterkninger av allerede igangsatte tiltak som tjenestemenn og politikere i ulike departementer og direktorater er interesserte i å gjennomføre. Det er lite politisk press på dem som er trege med å iverksette vedtatt politikk, og mange fortsetter med det de alltid har gjort uten å ta hensyn til klimautfordringen.

India får fortsatt mesteparten av sin energi fra kullkraft, og kommer til å fortsette sine investeringer i kullutvinning og kullkraftproduksjon så lenge det er det billigste og lettest tilgjengelige alternativet.

Jernbaneministeren har innført obligatorisk installasjon av solceller på alle indiske jernbanestasjoner

solveig aamodt

For at India skal kunne overtales til å bruke flere klimapenger på en omlegging av sin energiproduksjon, må de rike landene gå foran som troverdige eksempler. Det skal en del mer innsats til fra vår side før det skjer. Viljen til å se våre spredte klimatiltak som gode nok til etterfølgelse har ikke blitt større i India med Modi som statsminister.