CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
VEd å reparere og fikse på gamle møbler, kan de få nytt liv i stedenfor å kastes. Foto: ikea.

VEd å reparere og fikse på gamle møbler, kan de få nytt liv i stedenfor å kastes. Foto: ikea.

En sirkulær fremtid med deling og utlån

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 07.06.2021

Forbruket vårt av varer har økt kraftig de siste 30 årene. Det fører med seg enorme mengder avfall. Hva kan vi gjøre for å redusere avfallsmengdene? Store aktører prøver nå ut deling og utlån som en løsning.

Møbelgiganten IKEA startet i fjor høst med utleie av møbler.

– Det er altfor mange brukbare møbler som forsvinner ut av syklusen. Med en utleieløsning tar vi ansvar for at møbler blir reparert og justert når de kommer tilbake til oss, og at de lever lenger, sier Siri Norhagen, bærekraftansvarlig i IKEA.

Hun legger vekt på at det å kaste møbler skal være den dårligste løsningen og siste utvei, derfor har IKEA flere alternativer til kundene sine.

– Nytt av året er at vi har gjort bestillingen av reservedeler tilgjengelig på nett, og utvalget større. Vi håper det bidrar til å redde møbler fra å kastes. Ofte er det bare et håndtak eller en skrue som mangler for at et møbel skal kunne brukes lenger, sier Norhagen.

Siri Norhagen, bærekraftansvarlig i IKEA. Foto: Jørgen Øverbye, Klimahuset

I tillegg har IKEA lansert en tilbakekjøpstjeneste, der kundene kan selge møbelet tilbake til IKEA, som igjen selger det videre i Gjenbruksbutikken som finnes i alle landets varehus.

En annen aktør som har testet utlånsprinsippet er Jernia, som har utleie av verktøy i alle sine butikker i dag.

– Vi har utvidet tilbudet veldig det siste året og prøver nå også ut gratis låneløsninger i enkelte butikker. I tillegg tilbyr vi knivsliping og har innbyttekampanjer på stekepanner, sier Andres Hannevik, kategoriansvarlig Tjenester i Jernia. Han legger vekt på at sirkulær økonomi er sentralt i alle tjenester og en viktig del av Jernias bærekraftstrategi.

Samarbeid mellom ulike aktører

CICERO har de siste årene ledet flere prosjekter om sirkulær økonomi og delingsløsninger. Forskningsleder Tom Erik Julsrud er en av dem som har forsket mest og lengst på området.

– Materielt overforbruk er veldig uheldig og et stort problem i Norge i dag. Det fører til mer energibruk, naturødeleggelser og økende utslipp av klimagasser. Dessverre er ikke dagens økonomiske system bærekraftig og må legges radikalt om, sier Julsrud.

Han viser til tre viktige områder i denne forbindelse: Produksjon, distribusjon og konsum. Spesielt konsum er et område som løftes stadig oftere frem, fordi det er knyttet til store utslipp.

– Det har skjedd en mentalitetsendring her. Folk er blitt mer oppmerksomme på betydningen av gjenbruk. Særlig yngre aldersgrupper viser i økende grad interesse for blant annet byttekvelder, låning, deling og andelslandbruk, men for å få til store endringer må det mer enn lokale forbrukerinitiativ til, sier han, og viser til en løsning han har sett på de siste årene.

– Det å koble ulike aktører sammen i praksisrettede forsøk, har vist seg å være en suksess. Forsøk der lokalsamfunn, kommunale aktører, næringslivsaktører og forskningsinstitusjoner gått sammen kan gi god læringseffekt, og det kan stimulere til dannelse av nye nettverk.

Forskningsprosjektet UPSCALE skal utforske nærmere hvordan lokale delingsordninger kan styrkes, og hvilken rolle bibliotekene kan ha som et sted for delingsløsninger. I dette prosjektet deltar foruten Jernia og OBOS, ulike offentlige og private samarbeidsaktører i Norge og Danmark.

– Ved å dele på forbruksgjenstander kan vi klare oss med færre gjenstander og unngå overkonsum av varer som er ressurskrevende å fremstille. Gjennom UPSCALE ser vi på hvordan bibliotekene kan spille en rolle som pådriver for å få flere grupper i befolkningen til å gjenbruke og dele, sier Julsrud.

Digitale forretningsmuligheter

Både forskningsresultater og erfaringer fra IKEA og Jernia viser at digitalisering og ny teknologi har fått stor betydning de siste årene og  har tilgjengeliggjort tjenester på en helt ny måte.

– Ved å bruke ny teknologi som plattformer eller betalingsløsninger har det blitt enklere og mer sømløst for kundene å benytte seg av tjenestene våre. Det er for eksempel lettere å finne tilgjengelige produkter og bestille leie av disse, sier Hannevik i Jernia.

– Det vi gjør må være både forretningsmessig og miljømessig bærekraftig. Digitalisering gir mulighet til å nå ut til et større publikum, og gir også større mulighetsrom for samarbeid, sier Norhagen hos IKEA.