CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
folk kjøler seg ned i en fontene i New york. urbane områder på usa's østkyst vil oppleve hyppigere hetebølger på over 40 grader i dette århundret. foto: Vasilios Sfinarolakis

folk kjøler seg ned i en fontene i New york. urbane områder på usa's østkyst vil oppleve hyppigere hetebølger på over 40 grader i dette århundret. foto: Vasilios Sfinarolakis

En klam, varm framtid

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 10.08.2017

Hetebølgen Lucifer red Europa som en mare i 2017. Kombinasjonen global oppvarming og høy luftfuktighet vil gjøre hetebølger på over 40 grader vanlige på store deler av kloden, viser forskning fra CICERO.

I Norge har mange av oss et forhold til effektive kuldegrader: Vi tar på et ekstra lag hvis det blåser friskt på påskefjellet. Men effektive varmegrader er vel så skumle når du befinner deg midt i en hetebølge. 

Hetebølgen Lucifer har ført til temperaturer på over 40 grader i Europa, men lokale forhold som blant annet luftfuktighet har noen steder gjort de effektive temperaturene enda høyere. I Grazzanise utenfor Napoli ble det målt 55 effektive varmegrader i starten av august, 20 grader over den faktisk målte temperaturen. 

Nå viser forskning fra blant andre CICERO-forsker Jana Sillmann at vi globalt kan vente oss flere av de fuktige hetebølgene i framtiden. Hetebølger med effektiv temperatur på over 40 grader. Årsaken er at global oppvarming gjør atmosfæren gradvis litt varmere, og det varmere den blir det mer fuktighet kan den holde på. 

Steder hvor allerede luftfuktigheten er høy vil dermed rammes hardere når gjennomsnittstemperaturen øker. Til tross for at flere steder ikke har forhøyet risiko for hetebølger når man kun ser på forventet faktisk temperatur, forandrer bildet seg når en tar med relativ luftfuktighet i beregningen. 

 

Figuren til venstre viser sannsynligheten for årlige hetebølger med en effektiv temperatur på over 40 grader, mens den til høyre viser sannsynligheten for hetebølger som tipper 55 effektive varmegrader. 

Sillmann peker på at de kraftige hetebølgene vil ramme tett befolkede områder og ramme de svakeste hardest. 

– Ved 40 grader begynner varmen å bli helsefarlig. Hetebølger er kanskje ikke et problem for de som pendler fra sine luftkondisjonerte hjem til sine luftkondisjonerte kontorer i sine luftkondisjonerte biler. Men det er problematisk for de som må være utendørs, som bønder, bygningsarbeidere, hjemløse og fattige, samt folk med helseproblemer, sier hun.

Forskerne har beregnet sannsynligheten for utbredelse av  hetebølger for tre scenarier: 1,5, 2 og 4 graders oppvarming sammenlignet med førindustriell tid. Fortsetter vi med dagens utslipp er ikke noen av disse verken urealistiske eller langt unna.

– Vi passerer sannsynligvis 1,5 grader innen 2020, så vi er praktisk talt der allerede. To grader kan vi kanskje fortsatt unngå, og fire grader... vel, det vi bare unngå, sier Sillmann. 

Ved fire grader vil store deler av kloden jevnlig oppleve 40 graders hetebølger, mens noen utsatte steder vil rammes av hetebølger på over 55 effektive varmegrader. 

Ved 55 grader er det ikke lenger bare helsefarlig å være ute - det kan være livsfarlig. 

Referanser

Våre prosjekter