CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
ikke alle er villige til å akseptere at drivhuseffekten øker. derfor trenger vi flere bevis. Foto: martin/flickr

ikke alle er villige til å akseptere at drivhuseffekten øker. derfor trenger vi flere bevis. Foto: martin/flickr

Direkte målt: Drivhuseffekten øker

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 13.05.2015

NATUR: Målinger viser at mer av den langbølgete strålingen fra jorden blir sendt tilbake fra atmosfæren på grunn av økende CO2-konsentrasjon. Dette er en direkte påvisning av økende drivhuseffekt.

Trenger vi flere bevis på at drivhuseffekten øker? Svaret synes å være «ja».

Selv om drivhuseffekten er godt forstått, er direkte påvisning av den under naturlige forhold ønskelig blant annet fordi noen ikke ser ut til å ville godta den overbevisende dokumentasjonen.

Allerede i 2001 fant John E. Harries og medarbeidere fra Imperial College, London, at spektraldata fra satellitter viste endringer som kunne forklares ved økende konsentrasjoner av CO2 og metan i atmosfæren. Det var imidlertid en viss usikkerhet ved konklusjonen blant annet knyttet til påliteligheten av instrumentene.

Strålingspådriv forklart. Noe solvarme treffer jorda, noe blir sendt tilbake til verdensrommet. Illustrasjon: Nyhetsgrafikk.no 

Ny direkte måling

Daniel R. Feldman ved Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California, og medarbeidere påviser i en ny artikkel i tidsskriftet Nature direkte den oppvarmende virkningen av CO2. Målinger er utført to steder, i Oklahoma og Alaska, fra 2000 til 2010.

Instrumentene – såkalte spektrometre – plassert på bakken målte langbølget (infrarød) stråling fra atmosfæren mot jordoverflata. Denne strålingen skyldes klimagasser i atmosfæren, og bidraget fra CO2 kunne skilles ut. Fra dette kunne en bestemme hvordan denne strålingen endret seg med varierende CO2-konsentrasjon. De kaller dette «CO2 surface forcing» som kan oversettes med «overflatestrålingspådriv av CO2».

Økning i dette strålingspådrivet betyr oppvarming, men størrelsen av oppvarmingen avhenger blant annet av endringer i konsentrasjonene av andre klimagasser og av tilbakekoblinger som mer vanndamp i atmosfæren ved høyere temperatur. Feldman og medarbeidere brukte kun data for skyfrie perioder for å lette tolkningen.

Klare sammenhenger

Figuren under viser hvordan overflatestrålingspådrivet følger CO2-konsentrasjonen, både årstidsvariasjonen som skyldes plantenes fotosyntese og respirasjon og langtidsstigningen som skyldes menneskeskapte utslipp.  

Resultater fra Alaska: Figuren viser endring i tilbakestråling fra atmosfæren som skyldes CO2, målt ved jordoverflata (rød kurve, skala til venstre) og konsentrasjonen av CO2 (grå kurve, skala til høyre). 

Overflatestrålingspådrivet, som altså bare omfatter det som skyldes CO2, økte med 0,2 Watt per kvadratmeter per tiår i overensstemmelse med det som er forventet fra andre, mindre direkte studier. Resultatene, sier forfatterne, bekrefter beregninger av drivhuseffekten forårsaket av menneskeskapte utslipp og gir empirisk bevis på hvordan stigende CO2-nivåer, sammen med midlertidige variasjoner, påvirker energibalansen ved jordoverflata.

Dette burde overbevise de siste tvilerne, men jeg har mine tvil. Som Sceptical Science skriver, har vi hatt beviser på at drivhuseffekten finnes og blir sterkere i mange år, og når disse ikke har overbevist dem som fornekter effekten hittil, er det ingen grunn til å tro at det vil bli annerledes nå.

 

Referanser

  • ​D.R. Feldman og medarbeidere, 2015. Observational determination of surface radiative forcing by CO2 from 2000 to 2010. Nature, 519, 339–343. 
  • ​J.E. Harries og medarbeidere, 2001. Increases in greenhouse forcing inferred from the outgoing longwave radiation spectra of the Earth in 1970 and 1997, Nature, 410, 355–357.