CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Connie Hedegaard har sittet i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. foto: olivier hansen / flickr

Connie Hedegaard har sittet i Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. foto: olivier hansen / flickr

– Det er simpelthen nødvendig med et nasjonalt mindshift

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 28.10.2016

I ettermiddag presenterer regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft hva Norge skal leve av etter oljen. KLIMA har fått et intervju med Connie Hedegaard i ekspertutvalget.

KLIMA: Hva er hovedbudskap i rapporten? Hvilken ny kunnskap har rapporten bidratt med?

Connie Hedegaard: Hovedbudskapet er at det lar seg gjøre å omstille Norge til et lavutslippssamfunn i 2050, og at man nasjonalt kan redusere med opptil 40 prosent i 2030. At det kan gjøres nasjonalt er viktig. Men det fremgår av utvalgets arbeid og de 11 sektor-veikart at dette er mulig. Det kan forhåpentlig bidra til å vri den norske diskusjonen.

KLIMA: Mange sektorer ønsker å bli «den nye oljen». Hva er det nye grønne lokomotivet for den norske økonomien?

CH: Det er ikke én men mange satsninger. Blant annet marin næring og bioøkonomi, og prosessindustrien som i deres veikart er kommet fram til at de kan oppnå negative utslipp i 2050 samtidig som produksjonen dobles. Og så må man bli flinkere til å få flere jobber og mere innovasjon ut av det man allerede gjør – for eksempel i transportsektoren med el-biler og ferger.

KLIMA: Hvem har lederrollen i den grønne omstillingen: regjeringen eller næringslivet?

CH: Begge parter har oppgaver og ansvar. Men det er regjeringens jobb å skape rammene. Vi foreslår vi blant annet at ti helt konkrete prinsipper legges til grunn for politikkutforming. Det vil gi næringsliv og investorer en sikkerhet for at klima konsekvent inngår som et parameter for politiske beslutninger. For eksempel foreslår vi at alle offentlige innkjøp skal være grønne, og at man bevist bruker det offentliges innkjøpsmakt til å skape innovasjon.


KLIMA: I den 24. konsesjonsrunde åpner den norske regjeringen for ny oljeleting. Hvordan rimer fortsatt oljeaktivitet med satsingen på grønn konkurransekraft?

CH: Kanskje rimer det ikke i det hele tatt. Vi anbefaler at man ved eventuelle nye letinger legger klimamålene til grunn, og vi skriver klart at det oljeregimet som hittil har tjent det norske samfunn, ikke er innrettet for fremtiden. Det vil være økt risiko forbundet med nye felt – en risiko som i overveiende grad legges over på de norske skattebetalere.


KLIMA: Du kommer selv fra et land som leder i grønn teknologi – Danmark. Kan Norge bli en leder i grønn teknologi?

CH: Norge har i vannkraften et godt utgangspunkt, og man har også ressurser til å investere. Likevel er det jo et faktum at norske utslipp ikke har falt siden 1990. Så det er mye å gjøre. Blant annet må forskningsmidlene vris i grønn retning. Man må skape insentiver for hurtigere å omsette ny viten fra universiteter og høyskoler til nye produkter. Og så må man huske at det er hele det norske samfunnet som skal bidra til omstillingen. Det er simpelthen nødvendig med et nasjonalt mindshift.

 

Rapporten av ekspertutvalget finnes her.

Connie Hedegaard har ledet klimaarbeidet i EU i en tid hvor rammene for det grønne skiftet i Europa ble lagt. Hun har også tung erfaring fra klima- og miljøarbeidet i Danmark, som er et ledende land innen miljø- og klimateknologi. Hun har også bred bakgrunn som journalist.