CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Photo credit: jenniferjoan via Foter.com / CC BY

Photo credit: jenniferjoan via Foter.com / CC BY

12 timer klimafakta

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 28.06.2017

Tirsdag 15. august blir det 12 timer klimafaktamaraton i Arendal.

Målet er å øke kunnskapsnivået i det offentlige ordskiftet (i Arendal og utover) om hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn. Vi dekker et bredt spekter av klimarelaterte spørsmål: siste nytt om klimasystemet, effekten av klimatiltak, hva skal til i transportsektoren eller matproduksjonen, tiltak mot luftforurensing, hva driver omstilling, utfasing av fossile brensler, klimafinans, klimaloven, klimasamarbeid med EU etc.

Det blir et nytt tema hver halv time. Gjennom dagen får du 24 ulike faktainnblikk i klimaspørsmålet.

Klimamaraton, 11:00 - 23:00

11:00 - CICERO - Hvorfor klimafakta?

11:30 - TØI - Transport på rett vei?

12:00 - CICERO - Hva skjer i FNs klimapanel?

12:30 - Statnett - Framtiden er elektrisk

13:00 - NILU - Fra cruiseskip til klimaendringer i Arktis -om viktigheten av norsk forskning i nordområdene

13:30 - FNI - Kampen om fisken: Norges nye klimakonflikter

14:00 - CICERO - Har du tatt din siste flytur?

14:30 - Agder Energi - Stor vannkraft: del av klimaløsningen men må ta miljøhensyn

15:00 - CICERO - Klimafakta med Bjørn Samset

15:30 - IKEA - Sol og vind: hvordan ser energiframtiden ut?

16:00 - Norsk klimaservisesenter - Hvordan blir klimaet i ditt fylke?

16:30 - CICERO, Bondelaget og TINE - Hvordan redusere klimafotavtrykket av norsk matproduksjon?

17:00 - CICERO- Klima som finansiell risiko

17:30 - musikk

18:00 - Statoil- Hva er klimautslippene for norsk gass?

18:30 - UIO - Næringslivets rolle i en bærekraftig sirkulær økonomi

19:00 - Hydro - Energi, industri og forskning i det lange løp: Hvordan ser framtiden ut?

19:30 - Bjerknessenteret - Kunsten å varsle været for kommende sesonger

20:00 - NIVA - Mjøsa blir varmere: hva så?

20:30 - UiB - Havets betydning for klimautviklingen

21:00 - CICERO - Betyr Parisavtalen stopp for norsk oljeproduksjon?

21:30 - CICERO - Kan biomasse med karbonlagring redde klimaet?

22:00 - oppsummering v/ CICERO

22:30 - musikk

 

Se hele vårt program under Arendalsuka her