Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger ved CICERO. 

CICERO søker strategisk kommunikasjonsrådgiver

Om stillingen

CICERO søker en (senior) kommunikasjonsrådgiver for å styrke vårt arbeid med strategisk forskningskommunikasjon. Kan du utvikle strategier for at forskningsbasert kunnskap tas i bruk av beslutningstakere? Og kan du håndtere et bredt spekter av partnere og interessegrupper? Da er du kanskje den vi leter etter. 

Søk stillingen her (Jobb Norge)

CICERO Senter for klimaforskning er en privat stiftelse som siden 1990 har levert tverrfaglig forskning av høy vitenskapelig kvalitet, blant annet til FNs klimapanel og Arktisk Råd. Vår forskning skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og styrke det internasjonale klimasamarbeidet. Gjennom internasjonalt samarbeid utvikler CICEROs forskere kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, effekten av endringene på natur og samfunn, og hvordan somfunn kan tilpasses og motvirke endringene. CICEROs medarbeidere kommer fra en rekke ulike land og har variert bakgrunn fra samfunns- og naturvitenskap. Vi er ca 100 ansatte og holder til i Forskningsparken i Oslo.