Bilde mangler beskrivelse

Presse - hvem kommenterer hva?

FNs klimatoppmøte COP28 finner sted i Dubai 30. november – 12. desember 2023. Flere av våre forskere følger klimatoppmøtet og har ekspertise på en rekke sentrale temaer i de internasjonale klimaforhandlingene.

Publiseringsdato
1.12.2023

Pressetelefon: 400 04 670

CICERO til stede i Dubai, uke 1 av COP28

Kristin Aunan, forskningsleder

bylines-aun.jpg
Kontakt: kristin.aunan@cicero.oslo.no, tlf. 99005269

Aunan har en særlig ekspertise på sammenhengen mellom klimaendringer og helse. Temaer for hennes forskning er helse, luftforurensing, hetebølger, klimatilpasning, virkninger av klimaendringer internasjonalt, virkninger av klimaendringer i Norge, temperaturendringer og ekstremvær. 

 

Jan S. Fuglestvedt, forskningsleder

bylines-fug.jpg
Kontakt: j.s.fuglestvedt@cicero.oslo.no, tlf. 91578850

Fuglestvedt har de siste 8 årene vært del av ledelsen i FNs klimapanel IPCC, og er nå nestleder i arbeidsgruppen om utslippsreduksjoner og -opptak. Fuglestvedt er atmosfæreforsker og konsentrerer seg særlig om virkninger av klimaendringer, utslippsscenarier, temperaturendringer, kortlevede klimapådrivere, klimaeffekten av transport, netto-null utslipp og og internasjonal klimapolitikk. 

 

Steffen Kallbekken, forskningsleder

bylines-kall.jpg
Kontakt: steffen.kallbekken@cicero.oslo.no, tlf. 99011093

Kallbekken har fulgt FNs klimatoppmøter siden 2009. i tillegg til klimaforhandlingene, konsentrerer hans forskning seg særlig om klimapolitikk i Norge og internasjonalt, globale klimamål, transport og forbruksendringer. 

 

Solveig Aamodt, forsker

bylines-aam.jpg
Kontakt: solveig.aamodt@cicero.oslo.no, tlf. 97501747 

Aamodt forsker særlig på FNs klimaforhandlinger, klimapolitikk i Norge, klimapolitikk internasjonalt, mat og landbruk og transport. Hun har ekspertise på klimapolitikk i store utviklingsland, med hovedvekt på Brasil og India. 

 

CICERO til stede i Dubai, uke 2 av COP28

Christian Bjørnæs, kommunikasjonsdirektør

bylines-bjor.jpg
Kontakt: christian.bjornas@cicero.oslo.no, tlf. 41140665

Bjørnæs har fulgt FNs klimatoppmøter siden 2009, og har bred forståelse av tverrfaglig forskning på klimaendringer og risiko, energiomstillingen, avkarbonisering, klimapolitikk og sosial aksept for endring. 

 

Erlend André Hermansen, forsker

bylines-herm.jpg
Kontakt: erlend.hermansen@cicero.oslo.no, tlf. 99643601

Hermansen konsentrerer sin forskning i særlig grad rundt klimapolitikk nasjonalt, internasjonalt og i EU spesielt. I FNs klimaforhandlinger følger han spesielt Global stocktake, nasjonalt bestemte klimamål og oppnåelsen av disse. Forskningen til Hermansen har vært spesielt rettet mot hvordan kunnskapen fra FNs klimapanel tas opp og brukes i politikkutforming og beslutningstaking på ulike nivåer.

 

Frode Longva, assisterende direktør

bylines-longv.jpg
Kontakt: frode.longva@cicero.oslo.no, tlf. 48030832

Longva er avdelingsdirektør for forskningsavdelingen som omfatter gruppene Lokale løsninger, Klimapolitikk og Klimaøkonomi.