CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

FNs klimapanels sjette hovedrapport

   Stormflo i Bergen, 2020.  Foto: Helge Skodvin

FNs klimapanel publiserer i 2021 og 2022 sin sjette hovedrapport. Første del omhandler det naturvitenskapelige grunnlaget, og ble publisert 9. august 2021.

Arbeidsgruppe 1

Arbeidsgruppe 1 er det naturvitenskapelige grunnlaget.

Tags

Nettsaker og pressemeldinger

Sjette hovedrapport: Hva er nytt eller oppdatert siden tidligere rapporter?

I en rapport på over 3000 sider kan det være vanskelig å finne frem til hva som er nytt. Vi har oversatt en oversikt som finnes i rapportens tekniske sammendrag.

Hva skjer når skyene responderer på global oppvarming?

Det har skjedd store fremskritt i forskningen siden den forrige klimarapporten fra FN kom i 2013. CICERO-forsker Kari Alterskjær redegjør for et nytt gjennombrudd, om effekten av skyendringer og skyenes rolle i global oppvarming.

Klimaendringene øker raskere

Klimaendringer skjer over alt på kloden og dagens endringer er større enn på tusenvis av år. I første del av den sjette hovedrapporten til FNs klimapanel som lanseres mandag 9. august, konkluderer panelet med at vi kan komme til å oppleve år med 1,5- graders oppvarming allerede på 2030-tallet og at ekstremvær vil bli både hyppigere og sterkere.

FNs klimapanel og sjette hovedrapport

Første del av FNs klimapanels sjette hovedrapport ble publisert 9. august. Den beskriver de pågående klimaendringene, som global oppvarming og økningen i ekstremvær, og hvordan klimaet kan utvikle seg videre. Rapporten legger et viktig kunnskapsgrunnlag for klimaforhandlinger og videre arbeid i årene som kommer.

Les flere saker