Mat og klima

Hvordan påvirkes klimaet av maten vi spiser? Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å spise mer miljøvennlig? Hva kan staten gjøre for å påvirke oss til å spise med miljøvennlig? Dette undervisningsopplegget ser nærmere på forholdet mellom mat og klima.

Voksende jordbær.

Lavt henger de, og søte er de. Foto: Eilif Ursin Reed

Aktuelle fag og kompetansemål

Undervisningsopplegget består av:

Scrollerartikkel fra CICERO om mat 

Plan for klasseromsdiskusjon 

Plan for individuelt arbeid 

Individuelt arbeid

Gå inn på denne samlesiden om mat og klima. Se videoene, les teksten og se på figurene. Noter ned informasjonen du mener er viktig.

Klasseromsdiskusjon

Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å spise mer miljøvennlig? Kan det påvirke hvordan bedrifter forholder seg til mat? Hva med på kommunalt og statlig nivå?  

Individuelt arbeid

Velg en dag denne uken. Hva spiste du? Gjør research og finn ut hva klimaavtrykket av maten du spiste er. Bruk denne lenken. Hva kan du gjøre for å redusere klimaavtrykket fra maten du spiser? 

Involverte CICERO-forskere