Klimaforhandlingene

Hva er Parisavtalen? Hvordan fungerer klimaforhandlingene? Hva står COP for? Dette undervisningsopplegget handler om internasjonal klimapolitikk og hvordan man får internasjonalt samarbeid til å fungere.

Bilde av Alexandria Ocasio-Cortez og Bernie Sanders.

De demokratiske politikerne Alexandria Ocasio-Cortez og Bernie Sanders. Foto: Senate Democrats / CC BY

Aktuelle fag og kompetansemål

Undervisningsopplegget består av:

  • Introduksjonsfilm med Steffen Kallbekken 
  • Plan for egenarbeid og klasseromsdiskusjon 
  • Forklaringsfilm med Steffen Kallbekken 

Film 1

Se introduksjonsfilmen: Steffen Kallbekken forklarer hva en COP er.

Hva er COP? Hva er Parisavtalen? Forskningsleder Steffen Kallbekken forklarer.

Egenarbeid

Sett deg inn i COP og klimaforhandlingene på egenhånd. Trekk ut tre viktige saker/momenter du mener fortsatt vil være aktuelle i den internasjonale politiske diskusjonen om klima fremover. 

Klasseromsdiskusjon

Læreren samler inn sakene og momentene fra klassen og lager ordsky/skriver det opp på tavla. Diskusjon i klassen: Hvordan kan internasjonal politikk og avtaler påvirke fremtidens klima? Hva er utfordringene med å få internasjonal politikk til å fungere?

Film 2

Hvordan få land til å handle når ingen kan bestemme over andre land? Steffen Kallbekken forteller om internasjonalt samarbeid.

Steffen Kallbekken om internasjonalt samarbeid.

Involverte CICERO-forskere