Fremtiden

Hva skjer i fremtiden? Hvordan ser det norske klimaet ut? Hva må vi gjøre for å tilpasse oss det skiftende klimaet? Hvordan må vi endre vanene våre? Dette undervisningsopplegget handler om fremtidens klima og hvordan vi kan tilpasse oss.

Bilde mangler beskrivelse

En varmere, våtere og villere fremtid i vente? Foto: Hege F. Andreassen

Aktuelle fag og kompetansemål

Undervisningsopplegget består av:

 • Film om fremtidens norske klima med seniorforsker Maria Sand
 • Film om klimatilpasning med seniorforsker Mikkel Vindegg
 • Spørsmål om klimatilpasning
 • Film om fremtidens forbruk med forskningsleder Tom Julsrud
 • Spørsmål om forbruk og karbonfotavtrykk

Fremtidens norske klima

Så lenge vi fortsetter å slippe ut klimagasser kommer klimaet til å forandre seg. I denne videoen forteller Maria Sand hva vi kan forvente oss å møte i det norske klimaet i fremtiden.

Seniorforsker Maria Sand forteller om hva vi kan forvente oss i fremtidens norske klima.

Klimatilpasning

Det finnes to måter å møte et klima i endring. Det ene er å begrense utslippet av klimagasser, det andre er klimatilpasning. Se denne videoen med Mikkel Vindegg der han forklarer hva klimatilpasning er.

Seniorforsker Mikkel Vindegg forteller om klimatilpasning.

Sett dere sammen to og to, og diskuter følgende spørsmål:

 1. Hva er mulige konsekvenser av klimaendringer for framtidens Norge? (flyktninger, handel, matsikkerhet, humanitære behov)  
 2. Hvilke samfunnsområder er utsatt for klimarisiko og dermed viktige steder å sette inn tiltak? 
 3. Tiltakene Mikkel nevnte er alle eksempler på hva man kan gjøre for å takle flom og overvann. Hva slags andre tiltak kan man gjøre for å tilpasse samfunnet til et varmere klima?
 4. Klimaendringer påvirker klimaet på forskjellige måter forskjellige steder. Hvordan må man f.eks tilpasse seg på ulike kontinenter?
 5. Hvorfor er det ikke nok å kun tilpasse seg klimaendringer, uten å begrense utslipp og global oppvarming? 
 6. Kan dere tenke dere noen mulige eksempler på feiltilpasning? Altså tiltak som kan løse noen problemer, men samtidig skape andre problemer? 

Fremtidens forbruk

Mye av klimaendringene vi ser i dag er menneskeskapte og størstedelen av disse kommer fra daglige aktiviteter, slik som reiser, måltider, oppvarming av boliger og innkjøp av klær, elektronikk og annet utstyr. I fremtiden skal vi fortsette med dette, men vi må gjøre det på smartere måter, så de skaper mindre klimautslipp og skjer innenfor planetens tåleevne. Se denne videoen der forskningsleder Tom Erik Julsrud forteller hvordan vi kan tilpasse forbruksvanene våre til fremtiden.

Forskningsleder Tom Erik Julsrud forteller om fremtidens forbruksvaner.

For å kunne forstå og diskutere hvordan fremtiden kan bli er det to viktige begreper man må kjenne til: Karbonfotavtrykk og tilbakeslagseffekter.

Karbonfotavtrykk brukes for å beskrive hvor mye karbon en person eller husholdning skaper gjennom aktivitetene de er involvert i. Karbonfotavtrykket bestemmes av de direkte utslippene som kommer ved bruk, men også de indirekte knyttet til produksjon og transport av gjenstander som er involvert.  

Et annet forhold som er viktig er de utilsiktede langsiktige konsekvensene av ting som vi gjør. I tilfeller der noe som er positivt for klima og miljø fører til negative effekter på lengre sikt, snakker vi gjerne om tilbakeslagseffekter. Et eksempel er å tilby billig, miljøvennlig energi i boliger, men at det over tid gjør at folk får råd til å ha høyere temperatur og bruke mer energi. I så fall blir karbonfotavtrykket uendret, eller kanskje større.

Spørsmål

 

 • Se for deg enten møbler, elektronikk eller klær. Forsøk å beskrive mulige direkte og indirekte utslipp som dette kan gi. Er det også mulige tilbakeslagseffekter her?

 • Beregn ditt eget karbonfotavtrykk her: https://www.enova.no/privat/inspirasjon/finn-ditt-klimaavtrykk/  

 • Hva tror du vil være den enkleste måten for deg å redusere ditt karbonfotavtrykk? Ser du mulige tilbakeslagseffekter?