Bilde mangler beskrivelse

Schibsted ønsket å bli utfordret på sine klimagassutslipp, blant annet rundt distribusjon av aviser. De fikk god hjelp av CICERO. FOTO: iStock/dardespot

Utfordret på egne mål

– Tjenestene vi kjøpte fra CICERO er de mest prisverdige konsulenttimene vi noen gang har kjøpt. Det gav virkelig stor verdi til klimaplanene våre, sier Schibsted-leder.

Publiseringsdato
23.6.2023

Schibsted-konsernet har lenge jobbet med sin klimastrategi frem mot 2040. I januar tok de kontakt med CICERO for å få en andrehåndsvurdering av klimaplanen de hadde laget.

– Vi hadde selv gjort grunnarbeidet, men ønsket input på forbedringer, og vi hadde hørt at CICERO hadde stor kompetanse på miljødata og et arbeid forankret i forskningen. Det var akkurat den den typen sparringpartner vi ville ha, sier Markus Ahlberg, Head of Sustainable Business Development. Hans mål er å få bærekraftperspektivet inn i virksomheten så bredt som mulig.

Markus Schibsted.jpg
Markus Ahlberg

– Sammen med CICERO gikk vi gjennom vår klimarapportering, hvilke utslipp vi har i dag og hvordan vi kan redusere dem frem mot 2040, samt hvilke risikoer selskapet står overfor på vei mot å oppnå målene, sier Ahlberg.

Det er distribusjon, inkludert pakkeleveranser og produksjon av papir som fører til de
største klimagassutslippene i verdikjeden. Målet for Schibsted de kommende årene er
å redusere utslippene fra bilparken og effektivisere trykkevirksomheten, samt jobbe med samarbeidspartnere og interessenter for å få dem med på laget.

Ahlberg er imponert over hvor god hjelp de fikk ut av få timer med CICEROs rådgivning.

– Vi fikk mye ekspertise ut av et begrenset budsjett i en begrenset periode. Det hadde virkelig stor verdi. Vi ble utfordret både på ansvarliggjøring og troverdighet, sier han.