Flom på en gård i Alta

FLOM KAN FØRE TIL STORE SKADER OG KOSTNADER. HER FRA ALTA SOMMEREN 2020. FOTO: ARGUSMEDIA

Flere naturskader og økte kostnader

Flomskader fører til store tap for samfunnet, og fremtidens klima lover enda flere naturskader. Hvem skal ta kostnadene og hvordan skal vi tilpasse oss?

Vi har sett en økning av flomskader de siste årene. Det medfører store kostnader, både indirekte og direkte.

– Hvis en flom gjør skade på bygg eller vei, fører dette til direkte kostnader, mens samme flommen kan føre til forsinkelse i godstogtrafikk og persontransport – som blir indirekte kostnader, forklarer Kristina Alnes i CICERO Green, et datterselskap av CICERO.

Tall fra Finans Norge viser kostnadene på naturskader i Norge. Fra 2010 til 2019 var de på 16 milliarder kroner. Naturskader defineres som skader på bygninger og innbo som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Alnes legger vekt på at Norge er heldig stilt i forsikringssammenheng. Vi har alltid vært et værutsatt land og har gode forsikringsordninger, der naturskader er bakt inn i alle huseierforsikringer.

Bør ikke bygge og bo i utsatte områder

– I USA for eksempel, må man kjøpe flomforsikring i tillegg til vanlig forsikring. I noen områder er denne så dyr at folk flytter fra huset sitt i stedet, sier hun, og trekker paralleller til Norge. Her i landet finnes det flere områder man ikke bør bo i fremtiden. Men hvem sitt ansvar er det?

– Kommunene bør ta slike valg. Det er de som sitter med ansvaret for planlegging og hvor det skal bygges og sikres. Selv om forsikringsordningene er bra, bør det ikke bygges boliger i usikre områder, sier Alnes.

– Det forespeiles flere tilfeller av heftig ekstremvær i fremtiden, noe som legger økt press på kommunene. De er ansvarlige for hvor det skal bygges ut, sier hun.

Flere sektorer rammes av flomskader i Norge. Eiendomssektoren er hardest rammet, og det finnes mange værutsatte bygg, særlig på Vestlandet.

– En utfordring vi stadig ser mer av er at bygg må være rustet for ekstremer i begge ender. Både tåle veldig varme somre og ekstremt kalde vintre. Det er ikke alltid like lett, sier Alnes. Hun trekker også frem transportsektoren som en utsatt sektor. Flom kan i stor grad påvirke transport og forsyning.

– I tillegg er eksportsektorer som lakseoppdrett berørt av naturskader, fordi ekstermvær kan ha store konsekvenser for internasjonal handel.

CICERO har nylig publisert klimarisiko-vurderinger av seks norske sektorer hvor vi blant annet vurderer naturskaderisiko. 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev