COP27 og presse - CICERO-forskere som kan kommentere

Publiseringsdato
16.11.2022

CICERO følger COP27. Her finner dere informasjon om hvem som kan uttale seg til pressen og hvilke temaer de følger. 

 

Vi oppforderer journalister som dekker COP27 fra Egypt eller hjemmefra om å ta kontakt med CICERO slik at vi kan følge dere opp litt tettere (kontakt Christian Bjørnæs og/eller Miriam Dahl, se kontaktinfo under).  
 

Forskningsleder Steffen Kallbekken (99011093, steffen.kallbekken@cicero.oslo.no)  
Uttaler seg generelt om forhandlingene, men følger særlig klimafinans og nasjonalt bestemte bidrag, såkalte NDCer. 
 

Seniorforsker Solveig Aamodt (97501747, solveig.aamodt@cicero.oslo.no)  
Følger særlig India, Brasil, relasjonen mellom utviklede land og utviklingsland, solenergi og finansiering. 
 

Spesialrådgiver Jan S. Fuglestvedt (915 78 850, j.s.fuglestvedt@cicero.oslo.no
Er i Sharm el-Sheikh i uke 1. Snakker helst med media om scenarioer, karbonbudsjett, FNs klimapanel og såkalt overshoot.  

Seniorforsker Erlend A. T. Hermansen: (996 43 601, erlend.hermansen@cicero.oslo.no
Norsk klimapolitikk og koblingen mellom FNs klimapanel og klimaforhandlingene 

Doktorgradsstipendiat Bård Lahn (bard.lahn@cicero.oslo.no): Oljepolitikk  
 

Forskningsleder Glen Peters (glen.peters@cicero.oslo.no
Globale utslipp av klimagasser, The Global Carbon Budget (lanseres 11. november) 
 

Seniorforsker Benjamin Sanderson (benjamin.sanderson@cicero.oslo.no
Forventet oppvarming på lang sikt og såkalt overshoot. 

 
Seniorforsker Håkon Sælen (91693150, hakon.salen@cicero.oslo.no
‘Just transition’, rettferdighet mellom land, historikk fra klimaforhandlingene tilbake i tid, Paris-avtalen mm. 
 

Seniorforsker Fay M. Farstad (90028618, fay.farstad@cicero.oslo.no
EUs og Storbritannias klimapolitikk. Norsk klimapolitikk. 

 
Forskningsleder Kristin Aunan (kristin.aunan@cicero.oslo.no). 
Koblingen mellom klima og helse og luftforurensning/luftkvalitet. 

 

Seniorforsker Ida Sognnæs (95900647, ida.sognnas@cicero.oslo.no
Utslippsscenarioer og antagelser bak disse. 

 

Seniorforsker Bjørn H. Samset (92051998, b.h.samset@cicero.oslo.no

Fysiske klimaendringer i årene som kommer, spesielt nedbør og ekstremvær. Behovet for klimatilpasning. Forbindelsen mellom luftforurensing og klimaendringer. FNs klimapanel. 
 

I tillegg vil kommunikasjonsdirektør Christian Bjørnæs (411 40 665, christian.bjornas@cicero.oslo.no) være til stede i Sharm el-Sheikh i uke 2 og fungerer som pressekontakt på COP27. 
 

Senior kommunikasjonsrådgiver Miriam Stackpole Dahl (93494498, miriam.dahl@cicero.oslo.no) er pressekontakt for COP27 i Oslo. Dere når oss også på CICEROs pressetelefon +47 40 00 46 70 som vanlig. 

CICERO arrangerer frokostseminar der vi snakker om det som har skjedd på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh, tirsdag 22. november på Kulturhuset i Oslo. Påmelding og mer informasjon her