Bilde mangler beskrivelse

Praten om maten

Velkommen til å følge CICERO på Arendalsuka! Alle arrangementer streames.

• «Krisetidene landbruket nå står i, gir også en mulighet til å gjøre tydelige endringer. Grunnen til at jeg mener det går an å endre det, er at det er en anledning fordi det trengs store endringer med tanke på økonomien. Når vi tar de store grepene, er det nødvendige å gjøre det riktig.» -Harald Moskvil, MDG

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 16.8.2022

Sted

Lille Andunge

Arrangør

CICERO på Arendalsuka 2022

Stemmer dette, spør vi på Praten om maten under Arendalsuka.
Vi må diskutere klimamålene i sammenheng med biomangfold, arealpolitikk, levende distrikter, behovene for økt planteproduksjon og framtidens muligheter for nyvinninger i landbruket. Mye dreier seg ikke bare om «hva skal vi produsere», men også «hvor». Målene er store og nødvendige. Har vi politiske verktøyene som skal til i skuffen allerede?
Har vi muligheter for å komme i gang med omstillingen til et lavutslippssamfunn i landbruket med virkemidler, incentiver, tilpasset dagens og framtidens krav og stressfaktorer? Er jordbruksoppgjøret avgjørende, eller finnes det andre virkemidler som kan bidra til omstilling?
Klaus Mittenzwei gir oss innsikt i potensialet vi har for planteproduksjon i hele landet.
Bob van Oort (CICERO), Bjarne Holm, direktør i Norsk Landbruksrådgivning, Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, Landbruksdepartementet og byråd for miljø og samfedsel i Oslo, Sirin Hellevin Stav tar diskusjonen.

Medvirkende
• Kristin Halvorsen, Direktør, CICERO
• Bob van Oort, Forsker, CICERO
• Klaus Mittenzwei, Forsker, Rualis
• Bjarne Holm, Direktør, NLR
• Landbruksdepartementet
• Sirin Hellevin Stav, byråd miljø og samferdsel, Oslo Kommune
• Bjørn Gimming, leder, Norges Bondelag