Bilde mangler beskrivelse

Over hekken etter klimaråd

Flere land (som Storbritannia, Sverige, Danmark og Island) har i løpet av de siste 10 – 20 årene opprettet klimaråd. Kom og hør utvalgsledere og medlemmer av klimaråd presentere sine planer og mandater.

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 11.5.2023

Sted

Kulturhuset i Oslo - Møterom Hovedrommet

Arrangør

CICERO

Klimarådene har ulikt mandat fra land til land. De skal evaluere og fremme debatt i samfunnet om klimapolitikk, gi råd om utslippsreduksjoner, rapportere om progresjon til parlamentet, forberede og tilpasse samfunnet til klimaendringene, gi forslag til kostnadseffektiv klimapolitikk, og bane vei for et samfunn med lave klimagassutslipp.

I Norge har vi hatt flere regjeringsoppnevnte klimarelaterte utvalg – Klimarisikoutvalget, Oljefondet og Klimarisiko-utvalget, Energikommisjonen med fler. Nå utreder Klimautvalget 2050 hvilke vegvalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn. Utvalget skal levere en NOU-rapport (Norges offentlige utredninger) innen 1. november 2023.

Medvirkende:

  • Erlend T. Hermansen, forsker ved CICERO
  • Martin Skancke, leder av Klimautvalget 2050 
  • Brita Bye, Klimarådet i Danmark
  • Elin Lerum Boasson, medlem av det svenske Klimarådet
  • Kristin Halvorsen, direktør CICERO 
  • Saliba Andreas Korkunc, spesialrådgiver Høyre

Møteleder: Christian Bjørnæs, kommunikasjonsdirektør ved CICERO

Arrangementet på facebook: https://fb.me/e/XXYCFdfA

Spørsmål om arrangementet?
Kontakt erik.tollefsen@cicero.oslo.no.

Arrangementet er en del av:

CICERO presenterer - En hel dag med klimakunnskap

Når du melder deg på kan du delta hele dagen, deler av dagen eller et spesifikt arrangement.