Bilde mangler beskrivelse

Klimanøytralitet- kan Norden gå foran?

De nordiske landene har alle satt individuelle mål for å oppnå klimanøytralitet et sted mellom 2030 og 2050, men med den nåværende hastigheten på klimaomstillingen vil det bli svært vanskelig å nå disse målene.

Om

Tidspunkt

25.04.2024, 08:00 - 25.04.2024, 08:45

Sted

Kulturhuset i Oslo - møterom Boksen

Arrangør

CICERO - En påmelding gjelder for alle arrangementer hele dagen.

Norden har mange forutsetninger på plass for å kunne gå foran i klimaomstillingen, men da må tempoet opp. Den største andelen av kuttene i klimagassutslippene har foreløpig skjedd i energisektoren. Nå må vi gire om omstillingen innen flere sektorer.

Siden 1990 har utslippene blitt redusert med 26 prosent i de nordiske landene. For å oppnå klimanøytralitet i Norden må vi få i gang en større omstilling innen transport, jordbruk og i industrien i tillegg til de utslippskuttene energisektoren har fått til.

Medvirkende:

Kristin Thorsrud Teien, møteleder

Asbjørn Torvanger, CICERO 

Kevin Johnsen, Nordisk Energiforskning

Maria Timmann Mjaaland, Norges ungdomsdelegat til FNs klimaforhandlinger

For spørsmål om arrangementet, kontakt Astrid Arnslett, CICERO 

Følg live stream her:

Arrangementet er en del av CICEROdagen. Se hele programmet her: