Bilde mangler beskrivelse

Foto - Sven Lachman

Klimaendringer og skogbranner – fremtidens konsekvenser

Varme somre med flere hetebølger og lange perioder med tørke, kan gi flere skogbranner. CICERO studerer koblingene mellom klimaendringer, skogbranner og helseeffekter. Forskerne finner ut mer om hvordan konsekvensene øker når hetebølger, tørke og skogbranner sees på under ett og hva det betyr for helsen vår, for landbruk, skogbruk og energisektoren. I dette arrangementet møter du tre av CICEROs forskere som jobber med klimaendringer og skogbranner, fra ulike ståsteder.

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 11.5.2023

Sted

Kulturhuset i Oslo - Møterom Laboratoriet

Arrangør

CICERO

Endret risiko for skogbranner i nordområdene
Forskingsleder Marianne Tronstad Lund deler innsikt fra forskningsprosjektet ACRoBEAR (Arctic Community Resilience to Boreal Environmental Change: Assessing Risks from fire and disease)

Economic impacts of wildfire risk in Scandinavia
Seniorforsker Lin Ma deler innsikt fra forskningsprosjekter MYRIAD-EU (Improving disaster risk management through multi-hazard and multi-sector risk assessment)

Luftforurensning forsterker helseeffektene av hete
Forskningsleder Kristin Aunan deler innsikt fra forskningsprosjektene EXHAUSTION (Exposure to heat and air pollution in Europe – cardiopulmonary impacts and benefits of mitigation and adaptation ) og HEATCOST (Quantifying health risks from heat and air pollution)


Spørsmål og svar
Møteleder: Miriam Stackpole Dahl, senior kommunikasjonsrådgiver CICERO

Dette arrangementet henger sammen med det påfølgende arrangementet How to green a city - Urban planning for adaptation i samme lokalet 11:00-12:00

Spørsmål om arrangementet?
Kontakt erik.tollefsen@cicero.oslo.no.

Arrangementet er en del av:

CICERO presenterer - En hel dag med klimakunnskap

Når du melder deg på kan du delta hele dagen, deler av dagen eller et spesifikt arrangement.