Bilde mangler beskrivelse

Hvordan håndtere klimaendringer i en konfliktfylt verden?

Noen konflikter oppstår fordi verden blir varmere. Mat og vannmangel gjør folk tørste, sultne og sinna. Andre konflikter oppstår når vi skal løse klimaendringene. Kinas jakt på metaller, EUs tollmurer og amerikanske subsidier kaster geopolitiske skygger. Og i EU kaster bøndene bokstavelig talt møkk på byråkratene.

Om

Tidspunkt

25.04.2024, 11:00 - 25.04.2024, 12:45

Sted

Kulturhuset, Hovedrommet

Arrangør

CICERO - En påmelding gjelder for alle arrangementer hele dagen.

Gjennom tre panelsamtaler med CICERO-forskere og gjester dykker vi noen av konfliktene som preger verdens håndtering av klimaproblemet. 

Det første paneltet tar for seg konflikter som oppstår som følge av klimaendringer. Hvordan har vann- og matmangel ført til konflikter før? Hvordan blir klimaet de områdene som allerede er sårbare for konflikt? Og hvordan er pågående tørke som i Mexico, Etiopia kime til nye konflikter?

  • Bjørn Samset
  • Bob van Oort
  • Halvard Buhaug (Prio)
  • Thor Olav Iversen (NUPI)

Den andre bolken handler om de konfliktene som oppstår når vi skal håndtere klimaendringene. De store subsidiepakkene til USA og EU provoserer Kina og India. Kina har nærmest et monopol på leveranser av sjeldne jordmineraler til europeisk fornybarproduksjon og EUs karbontoll skaper frykt for gjengjeldene tiltak. Alt dette på et bakteppe av pågående geokonflikter som skiller vesten fra resten.

  • Solveig Aamodt 
  • Ole Jacob Sending (NUPI)
  • Steffen Kallbekken

Del tre tar for seg den pågående konflikten med bøndene i EU og hvordan ulike konfliktlinjer blandes sammen. Klima gis skylden for en del av aggresjonen, mange peker på import fra Ukraina, dyrtid og avgifter. At det også har vært tørke i store deler av Europa forverrer situasjonen. Utfallet kan bli et EU parlament som går et skritt til høyre og mindre ambisiøs klimapolitikk fremover.

  • Håkon Sælen
  • Natalia Mamonova, Ruralis
  • TBC

Ordstyrer og ansvarlig for arrangementet: Christian Bjørnæs, kommunikasjonsdirektør på CICERO

 

Her kan du følge live stream:

Arrangementet er en del av CICEROdagen. Se hele programmet her: