Bilde mangler beskrivelse

Fremtiden til norsk olje og gass

Klimautvalget 2050 har anbefalt en nedtrappingsplan for norsk olje og gass. Et av argumentene som brukes i oljedebatten er at olje- og gassproduksjonen vil falle av seg selv og i tråd med Paris-målene. Oljedirektoratet, nå Sokkeldirektoratet, har over tid presentert prognoser som viser en nedgang i fremtidig oljeproduksjon. Vi går inn i disse prognosene og diskuterer anbefalingene fra Klimautvalget. 

Om

Tidspunkt

25.04.2024, 12:00 - 25.04.2024, 12:45

Sted

Kulturhuset, Laboratoriet

Arrangør

CICERO - En påmelding gjelder for alle arrangementer hele dagen.

Presentasjoner:

  • Norsk olje og gass i et historisk perspektiv, Kjetil Aas, forsker ved CICERO
  • Paris-målene og scenarioer for olje- og gassproduksjon, Ida Sognnæs, forsker ved CICERO
  • Prognoser og politikk: Om framtiden til norsk olje og gass, Bård Lahn, postdoktor - Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO 

Kommentarer ved relevante aktører. 

  • Torbjørn Giæver Eriksen, Direktør næringspolitikk og kommunikasjon, Offshore Norge.
  • Frode Pleym, leder Greenpeace Norge

Ortdstyrer: Kårstein Måseide, forskningsdirektør CICERO

Ansvarlig for arrangementet: Gunnell Sandanger

Her kan du følge live stream:

Arrangementet er en del av CICEROdagen. Se hele programmet her: