Bilde mangler beskrivelse

Fossilfrie pensjonsfond: Når, hvem og hvordan?

Pensjonsfond skal sikre våre pensjoner og skape finansiell trygghet for fremtiden, men måten de investeres påvirker klimagassutslipp og fremtidige generasjoners eksponering for klimarisiko. 

Hvordan styrer vi pensjonsfond mot en fossilfri fremtid?  


  

Om

Tidspunkt

25.04.2024, 11:00 - 25.04.2024, 11:45

Sted

Kulturhuset, Laboratoriet

Arrangør

CICERO - En påmelding gjelder for alle arrangementer hele dagen.

Er fossil klimarisiko tilstrekkelig integrert i nåværende styringssystemer eller er det behov for mer politisk styring og engasjement? 
  
Hvor mye fossile brensler er det plass til når i investeringsporteføljer som skal til netto-null utslipp? Hvordan kan utslippsscenarier brukes til å styre finansporteføljer mot et lavutslippssamfunn? 

Ordstyrer: Kristin Halvorsen 

Innledninger:

  • Demokratiets rolle for å oppnå fossilfrie pensjonsfond. Linda Soneryd, forsker ved SCORE, Universitetet i Stockholm og leder av prosjektet "Fossil Free Futures. Se rapporten "Den fossilfria tjanstepensionen?"
  • Fossile investeringer på veien mot netto-null: hvordan kan utslippsscenarier bidra til styring i og av finansbransjen? Ida Sognnæs, seniorforsker CICERO 
  • Klimaforvaltningen av oljefondet, Christopher Wright, Norges Bank Investment Management (NBIM)/Oljefondet

Panelsamtale med relevante aktører:

Mahmoud Farahmand, Høyre, Finanskomiteen på Stortinget
Catharina Lehto, Senior Business Consultant
Linda Soneryd

Fossil Free Futures: Divestment Across the Nordic Countries (cicero.oslo.no).

Ansvarlig for arrangementet hos CICERO: Gunnell Sandanger

Her kan du følge live stream:

Arrangementet er en del av CICEROdagen. Se hele programmet her: