Bilde mangler beskrivelse

Arealkamp mellom klima, energi og natur

Energikommisjonens rapport, som ble lagt frem tidligere i år, peker på at vi må bygge ut mer fornybar kraft raskere enn før, blant annet ved å sette i gang flere tiltak samtidig. Hvilke satsinger vi velger, vil ha betydning for både naturen og arealene som tas i bruk. Det kan som kjent føre til konflikt. Vi har samlet tre forskere for å belyse problemstillingene fra hver sine ståsted.

Om

Tidspunkt

Gjennomført: 11.5.2023

Sted

Kulturhuset i Oslo - Møterom Hovedrommet

Arrangør

Cicero

Møteleder: Frode Longva (avdelingsdirektør, CICERO)

Asbjørn Torvanger (seniorforsker CICERO):
Hva må til for at energisystemet vårt skal oppfylle klimamålene? Med et blikk på både produksjonssiden og etterspørselsiden, samt Norges samarbeid med andre land.

Astrid Brekke Skrindo (forsker NINA):
Arealløsninger til beste for natur og klima

Anders Tønnesen (seniorforsker CICERO):
Arealforvaltning som flernivå styringsverktøy i klimapolitikken.

Panelsamtale med Christian Steel fra Sabima, i tillegg til overnevnte forskere. 

Spørsmål om arrangementet?
Kontakt erik.tollefsen@cicero.oslo.no.

Arrangementet er en del av:

CICERO presenterer - En hel dag med klimakunnskap

Når du melder deg på kan du delta hele dagen, deler av dagen eller et spesifikt arrangement.