Bilde mangler beskrivelse

Aksept for nye energiløsninger

Hvordan kan Norge nå de høye målene vi har satt oss i klima- og energipolitikken, og samtidig sørge for tilstrekkelig støtte i samfunnet? Et fireårig forskningsprosjekt er nylig avsluttet, og vi presenterer resultatene: I hvilken grad aksepterer folk nye energiløsninger innenfor områdene havvind, bærekraftige transport og mer fleksible løsninger for strømnettet?

Om

Tidspunkt

25.04.2024, 06:30 - 25.04.2025, 07:45

Sted

Kulturhuset, Boksen

Arrangør

CICERO - En påmelding gjelder for alle arrangementer hele dagen.

Forskningsprosjektet ENABLE har tatt for seg aksept for fornybare energiløsninger. Mobilitet, havvind, EUs klimapolitikk og fleksibilitet i strømnettet er noen av temaene som har blitt studert.

Fire av forskerne i prosjektet presenterer sine funn:

  • Hvor viktig er aksept, og har det blitt vanskeligere å oppnå innenfor energisektoren? ved Merethe D. Leiren
  • Hvor populært er havvind? Og hvilken rolle spiller internasjonalt eierskap og eksport? Vi har spurt folk både før og etter energikrisen, ved Kristin Linnerud
  • Selvkjørende busser i nærmiljøet: Hva skal til for at folk lar bilen stå, ved Tom Erik Julsrud
  • Langsiktige trender i kraftsystemet - behov for økt fleksibilitet? ved Eirik Jåstad

Panelsamtale:

Endre Angelvik, Ruter
Einar Gotaas, Drivkraft Norge
Even Bjørnstad, Enova 
Steffen kallbekken, prosjektleder for ENABLE hos CICERO

Møteleder og ansvarlig hos CICERO: Hege Fantoft Andreassen

Her kan du følge live stream:

Arrangementet er en del av CICEROdagen. Se hele programmet her: