Arendalsuka 2023

Vi er som vanlig på plass under Arendalsuka! Men OBS, OBS- vi har flyttet! Nå møter du oss i bakgården til GRID-Arendal, Teaterplassen 3.

Bilde mangler beskrivelse

Tirsdag

Arealer under press: Energi, transport og utbygging
Tirsdag 15/8 2023 08:00 - 09:00
Se opptak her: Youtube

Klimatilpasning 2.0 – er vi der snart?
Tirsdag 15/8 2023 09:15 - 10:15
Se opptak her: Youtube

Hvorfor gjør vi som vi alltid har gjort selv om vi sier vi vil være med på omstillingen?
Tirsdag 15/8 2023 10:30 - 11:30
Se opptak her: Youtube

Praten om maten
Tirsdag 15/8 2023 11:45 - 12:45
Se opptak her: Youtube

Onsdag

Hva skjer med de globale utslippene?
Onsdag 16/8 2023 10:00 - 10:45
Se opptak her: Youtube (opptaket starter 3 minutter inn i arrangementet)

Globalt blikk på rettferdig energiomstilling
Onsdag 16/8 2023 11:00 - 11:45
Se opptak her: Youtube

Ekstremvær, hete og tørke – konsekvenser for energisektoren i Norge
Onsdag 16/8 2023 12:00 - 12:45
Se opptak her: Youtube

Rapportene fra FNs klimapanel - betydning for kommunene
Onsdag 16/8 2023 13:00 - 13:45
Se opptak her: Youtube

EUs nye klimaregler – vil Norge lykkes med iverksettingen?
Onsdag 16/8 2023 14:00 - 14:45
Se opptak her: Youtube