CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Øykommunen Hvaler har med sine 3000 innbyggere over 300 offentlige og private solcelleanlegg. Her fra den nye gjenvinningstasjonen på Sandbakke. Foto: Carl Christian Strømberg

 

Stortinget vedtok i juni 2016 at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030 som et skritt på veien for å nå ambisjonen om 1.5°C som ble vedtatt i Parisavtalen i desember 2015. For å klare dette meget ambisiøse målet kan vi ikke bare justere måten vi lever på. Grunnleggende endringer i samfunnet må til. Grønn omstilling og det grønne skiftet har vært mye diskutert, men vi vet fortsatt lite om hvordan vi skal få det til og hva en slik omstilling faktisk innebærer.

Kommunens oppgaver og roller griper inn i mange samfunnsprosesser og kommunen er dermed også en nøkkelaktør i omstilling mot et lavutslippssamfunn. I Parisavtalen er det lokale nivået for første gang nevnt som en sentral aktør for å gjennomføre utslippsreduksjon.

Vi vet fra tidligere forskning at faktorer som er viktige for at kommuner er aktive aktører i samfunnsutvikling er blant annet engasjerte enkeltpersoner eller ildsjeler som driver prosesser fram; en felles visjon eller ide; løsninger som er tilpasset en lokal kontekst; politisk forankring lokalt; og nettverk og ressurser. Vi kan anta at dette også er viktige faktorer i omstilling til lavutslippssamfunnet, men samtidig vet vi lite om hvordan kommunene forholder seg til omstilling til lavutslippssamfunnet og hvilken rolle de kan og ønsker å ta i denne prosessen.

TRANSFORM-prosjektet adresserer dette gjennom casestudier og eksperimenter (simuleringsspill) for å finne ut grunner til at noen kommuner får til endring, og forstå hva andre kommuner kan lære av dette. Underveis i prosjektet håper vi å finne gode eksempler på hvordan kommuner arbeider med omstillingsprosesser, og dermed finne overførbare eksempler på endringer som kan ta oss i retning av et karbonnøytralt samfunn i 2030. Prosjektet skal både bidra til å øke den teoretiske kunnskapen om hva som skal til for å skape endring og vise fram gode læringseksempler på lokale omstillingsprosesser.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom CICERO - Senter for Klimaforskning, Vestlandsforsking, NORUT og Nordlandsforskning. I tillegg har prosjektet internasjonale partnere ved Linköping Universitet i Sverige og Breda Universitetet i Nederland.