CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Lite forskning på klimaendringer i Sentral-Asia

Sentral-Asia er blant de mest sårbare regionene for klimaendringer. CICERO- og NUPI-forskere advarer nå om at mangelen på forskning på klimaendringer i området kan hindre tilpasning og føre til unødvendige lidelser og kostnader.

Lokal kunnskap er viktig

Brede prosesser og lokal kunnskap skaper god klimatilpasning sier FNs klimapanel. Vi hører med to eksperter om hvorfor. 

Sårbar matforsyning

Klimaendringene vil ramme jordbruk og matforsyning ulikt rundt i verden. Hvordan vi møter utfordringene handler i stor grad om tilpasningskapasiteten til det enkelte land.

Ny rapport fra FNs klimapanel

Den siste rapporten fra FNs klimapanel er klar i sitt budskap: De klimapolitiske valgene vi tar det neste tiåret er avgjørende for å hindre katastrofale følger.

Ingen tilpasning uten sosial rettferdighet

Det haster å tilpasse oss klimaendringene. Men det må gjøres riktig. For hvert feilsteg vi tar og hvert tonn med klimagasser vi slipper ut, blir jobben stadig vanskeligere.

Klimatilpasning i fattige land

Klimatilpasning i fattige land taper kampen om milliardene når rike land avgjør hvor penger til klimafinansiering skal gå. Men hvordan ser egentlig klimatilpasning ut? Her presenterer vi et knippe tilpasningstiltak til hete- og ekstremvær.