CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

En sirkulær fremtid med deling og utlån

Forbruket vårt av varer har økt kraftig de siste 30 årene. Det fører med seg enorme mengder avfall. Hva kan vi gjøre for å redusere avfallsmengdene? Store aktører prøver nå ut deling og utlån som en løsning.

Ønsker lenger levetid på produktene

Vi må reparere flere produkter, bruke dem lenger og kaste minst mulig. Forskere er klare i sin tale om hva som er målet. Veien dit er mer kronglete.

Klimasatsinger med flere gevinster

Samarbeid, samordning og systemendring er viktig for å få til klimakutt lokalt. Den offentlige støtteordningen Klimasats har bidratt til mer klimavennlig landbruk på Hadeland og at det kastes mindre mat i Trondheim.

Stor uvitenhet omkring bærekraft

Hvordan kan en produsent si at produktet de leverer er bærekraftig? Forskere har sett nærmere på hva bedrifter i tekstilindustrien vet om de sosiale, miljømessige og økonomiske fotavtrykkene fra produksjonen sin. Resultatet er nedslående: De vet lite.

Kan vi dele oss til bærekraft?

Forskningsprosjektet ShareOn trekker opp foreløpig resultater og nye spørsmål i midtveisrapport.

Fra hytte til hytte i forskningens tjeneste

Sitter forskere bare på kontoret sitt og forsker? Nei, for å få informasjonen de trenger til forskningen sin tar noen til og med i bruk høstferien for å finne svarene de leter etter.