CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Utslippskutt haster, men effekten på temperatur vil drøye

Å nå klimamålene krever raske og kraftige utslippskutt. Men fordi jordens klima reagerer tregt og har mye naturlig variasjon, vil det likevel ta flere tiår før vi kan måle effekten på utviklingen av global temperatur, viser en ny studie.

4C: Sammenhengen mellom CO2-utslipp og klima i det 21. århundret

Gjennom det EU-finansierte prosjektet 4C (Climate-Carbon Interactions in the Current Century) skal vi redusere usikkerheten i vår forståelse av klimasensitiviteten, det vil si sammenhengen mellom CO2 og temperaturøkning.

Sosioøkonomiske klimascenarioer – et viktig verktøy for politikkutforming.

Forskere og beslutningstakere må flytte blikket fra klimamål til utviklingsbaner for politikk og utslipp av klimagasser, skriver Glomsrød, Aaheim og Wei i denne kommentaren.

Scientists demystify climate scenarios for investors

Climate change is a real financial risk, but the risk depends on the complex evolution of climate policy, technology, and the climate system. CICERO’s climate scenario guide, launched today, explains how investors can use scenarios to evaluate different financial risks.

Glen Peters: Hva skjedde i 2017 og hva skjer i 2018

COMMENTARY: What sparked my interest in 2017, and what will raise my eyebrow in 2018?

Oil & gas in a low carbon world

Commentary: The International Energy Agency (IEA) is often critiqued for being pro fossil fuel and anti-renewables, but are their scenarios so different to those developed by the broader researcher community?