CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Oljeproduksjon og klimamål

Det eneste vi virkelig vet når det gjelder utslipp og klima er at alt henger sammen – jo mer olje og gass i dag eller i nær fremtid, jo mer press blir det på å redusere utslipp i andre sektorer både i nær fremtid og på lengre sikt.

Bruk av scenarioer i perspektivmeldingen – oljemål og klimamål

Perspektivmeldingen anslår at norsk gass- og oljeproduksjon vil falle med 65 prosent frem mot 2050 og at dette er i tråd med middelverdien av FNs klimapanels scenarioer for 1,5 grader.

Ny gruppe skal vurdere oljefondets klimarisiko

CICERO-direktør Kristin Halvorsen er et av medlemmene i ekspertgruppen som nylig ble oppnevnt av regjeringen.

Oljepolitikkens utfordringer

Ved utgangen av 2020 hadde Oljefondet solgt alle aksjene sine i selskaper som bare driver med leting og utvinning av olje og gass. Hvilken betydning har det?

En kort historie om hydrogen

– Det som er spennende med historien til hydrogen er hvor gammel vår kunnskap om hydrogen som en energibærer er, og at interessen går i bølger, sier CICERO-forsker Kristin Linnerud.

Ny grønn giv med USA?

Joe Biden har vunnet valget i USA – kan vi håpe på en grønn ny giv? Hvilken innflytelse har miljøbevegelsen i USA, og hva skjer med internasjonal klimapolitikk?