CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

MERCOSUR-avtalen truer Amazonas

Hvis Norge signerer MERCOSUR-avtalen slik den foreligger, vil den kunne undergrave Norges regnskogsatsing.

Tre forskere om året som gikk

Hvert år publiseres utallige rapporter og forskningsartikler. Vi spurte tre CICERO-forskere om å trekke frem det de synes var viktigst i 2019. 

Uro i økosystemet

Når vi snakker om Arktis blir det ofte mye tall: hvor mye is som smelter, hvor gammel den er, hvor mye havnivået eller temperaturen stiger og så videre. Det er fort gjort å glemme at Arktis også huser er rikt biologisk mangfold. Hva skjer når deres verden smelter bort?

Parring for og med naturen

Er du økoseksuell, økofeminist eller kan hende begge deler? Og kva har det med verning av planeten å gjere?

Reinsdyr med begrenset handlingsrom

Det er konkurranse om plassen på vidda. I Finland gjør flere næringer krav på det som tidligere var tradisjonelle beitemarker. Dette påvirker reineiernes evne til å tilpasse seg klimaendringene.  

Menneskers “fotavtrykk” på tre fjerdedeler av landjorda

En ny studie, basert på åtte datasett for menneskelige aktiviteter, viser at bare en liten del av landjorda kan sies å være uberørt av menneskelig aktivitet. «Fotavtrykket» økte fra 1993 til 2009 de fleste steder, blant annet i områder med høy biodiversitet.