CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

SIS kliMAT: Mat og klima

Verdens matproduksjon står for en betydelig del av klodens klimagassutslipp. Vår appetitt på kjøtt fører til store utslipp av metan fra drøvtyggere som storfe og sau, og arealendring fra skog og våtmark til beite eller dyrket mark fører til avskoging og mindre opptak av CO2. Samtidig må en stadig økende befolkning ha mat på bordet. Hvis vi skal klare å begrense global oppvarming til under to grader må utslippene i alle sektorer bort, også i landbruket. Hvordan skal vi klare det? 

SIS Klimat er en Strategisk Instituttsatsning fra CICERO.  Dette er ikke ordinære forskningsprogrammer, men tematisk innrettet forskning som skal bidra til oppbygging av strategisk kompetanse og forvaltningsrelevant forskning. En strategisk instituttsatsing har som regel en varighet på 3-4 år.  Målet er at satsningen skal bidra til at miljøinstituttene utvikler langsiktig kompetanse på forskningsfelt av spesiell interesse for miljø- og samferdselssektoren, og som ikke lar seg realisere gjennom andre virkemidler.

Presse

Nei, kjøttproduksjon fra norsk storfe er ikke klimavennlig

KRONIKK: Påstanden om at karbonbindingen i jord i gress- og beitemark oppveier for klimagassutslippene fra drøvtyggere vitner om manglende kunnskap.

Fakta om drøvtyggere og klima

Mindre produksjon og konsum av rødt kjøtt er et effektivt klimatiltak.

Ekspertintervjuet: Trenger landbruket å kutte utslipp?

Etter at EAT-Lancet-rapporten kom forrige uke, har diskusjonen om mat og klima blusset opp igjen. Kan vi nå klimamålene uten å røre landbruket? Og hva skjer med maten vår når kloden blir enda varmere?

Spis mindre kjøtt | Fire klimaforskere

For å begrense oppvarmingen til 1,5 – 2 grader, holder det ikke å spise mer grønnsaker. Kjøttproduksjon og -konsum må ned.

Faktisk.no: Nei, rødt kjøtt fra Breim er ikke bedre for klimaet enn avokado fra Chile

CICERO-forsker Bob van Oort mener det beste tallgrunnlaget vi har å gå ut fra her i Norge er anslag for Storbritannia. Produksjonen er den samme, transporten er noe annerledes, men i hovedsak den samme. Lagringen kan være annerledes.

Dropp storfekjøtt om du vil spise klimavennlig

Bob van Oort viser til at det finnes forskning som bekrefter at det å forandre litt på matvanene våre, er et valg mange av oss mener er nokså lett å gjøre. Det er lettere enn å droppe bilturen til hytta eller en flyreise.

Å kutte ned på storfekjøtt er ikke bare bra for miljøet, men også din egen helse

– Kyr, sau og geit er drøvtyggere, som er de eneste som kan spise tungt fordøyelig mat som gress. Men når de spiser produserer de store mengder metan, en veldig kraftig klimagass. Svin og kylling produserer også metan, men ikke i nærheten så mye som drøvtyggere, sier Bob van Oort.

Matsikkerhet er ikke lik daglig kjøttinntak

Mange områder der det dyrkes fôrkorn eller gress i dag, er egnet til matkorn. I snitt blir 80% av norske kornavlinger brukt til dyrefôr, 44% av ammekuproduksjonen foregår i korndyrkingsområdene på Østlandet og i Trøndelag og en del fulldyrket og overflatedyrket areal har blitt beite.

Aftenpostens klimakonferanse: – Alle små valg som hver og en av oss gjør i hverdagen, hjelper klimaet. Hvorfor nøle?

Bob van Oort om matproduksjon og klimaendringer på Aftenpostens klimakonferanse.

Ny rapport: Spis reker og jordbær med god miljøsamvittighet

Biolog og seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, Bob van Oort, synes rapporten gjør et godt forsøk på å ta opp bærekraft og mat utover klimapåvirkningene.

Nettsaker hos CICERO 

Grønne grunderideer

Hvorfor ikke gjøre bærekraftsutfordringer til business? Både matsvinn og brukte batterier har gitt inspirasjon til miljøbevisste gründerspirer.

Sårbar matforsyning

Klimaendringene vil ramme jordbruk og matforsyning ulikt rundt i verden. Hvordan vi møter utfordringene handler i stor grad om tilpasningskapasiteten til det enkelte land.

GRACE - Teknisk dokumentasjon

Omstilling av matsystemet

Hvorfor bør vi endre kosthold og måten vi produserer mat på? Og hvordan kan forskningsprosjektet VOM bidra til det?

Klimasatsinger med flere gevinster

Samarbeid, samordning og systemendring er viktig for å få til klimakutt lokalt. Den offentlige støtteordningen Klimasats har bidratt til mer klimavennlig landbruk på Hadeland og at det kastes mindre mat i Trondheim.

Jordbruksoppgjøret: Mat, penger og noe klima

I flere tiår har hovedmålene i jordbrukspolitikken handlet om matsikkerhet og verdiskaping. Nå er lavere klimagassutslipp på vei inn, men foreløpig spiller ikke klima en stor rolle når staten forhandler vilkår med norske bønder.

CICERO forsker på drivhusgassutslipp fra mat- og landbrukssystemet

Som en del av prosjektet NorthWesternPaths undersøker forskere ved CICERO Senter for klimaforskning hvordan endringer i matvaner, matsvinn, landbruk, jordbruk og skogbruk kan bidra til å redusere Norges drivhusgassutslipp.

Økende bruk av kunstgjødsel kan hindre oss i å nå klimamålene

Den økende bruken av nitrogenbasert kunstgjødsel i matproduksjonen verden over vil gjøre det enda vanskeligere å nå klimamålene, fordi det fører til mer dinitrogenoksid (N2O) – bedre kjent som lystgass – i atmosfæren, viser en ny studie.

Lys i tunnelen for landbruket

Forutsigbare klimaforhold er avgjørende for norske bønders produksjon og avlinger. Hva har klimaendringene å si for landbruket i Norge – og hvordan tilpasser bøndene seg?

Grønn omstilling i primærnæringene

Hva ligger i begrepet bærekraft i jordbruket? Og hvilken type fiskeproduksjon er mest bærekraftig? CICERO-forskere har undersøkt hvordan bønder og fiskere bruker og gir mening til begreper som bærekraft og grønn omstilling.

Les flere saker