CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Virkemidler som virker i klimapolitikken? Om fleksible virkemidler og et nasjonalt kvotesystem

Knut H. Alfsen (Policy Note;1999:02)

Debatten om norsk virkemiddelbruk i klimapolitikken tok et stort steg framover sommeren 1998 med Stortingets vedtak om utredning og innføring av et nasjonalt kvotesystem. Spørsmålet om hvilke virkemidler vi skal bruke i klimapolitikken er derfor nå mer knyttet til hva slags kvotesystem vi ønsker og...

Virkemidler som virker i klimapolitikken? Om fleksible virkemidler og et nasjonalt kvotesystem

Knut H. Alfsen (Policy Note;1999:02)

Debatten om norsk virkemiddelbruk i klimapolitikken tok et stort steg framover sommeren 1998 med Stortingets vedtak om utredning og innføring av et nasjonalt kvotesystem. Spørsmålet om hvilke virkemidler vi skal bruke i klimapolitikken er derfor nå mer knyttet til hva slags kvotesystem vi ønsker og...

Gratiskvoter til industrien - ikke så enkelt

Bjart Holtsmark (Policy Note;1999:06)

Stortinget ønsker et norsk marked for omsettelige utslippskvoter for klimagasser og et offentlig utvalg (Kvoteutvalget) utreder mulighetene for å etablere et marked. Et vanskelig tema er gratiskvoter som virkemiddel for å sikre opprettholdelse av industribedrifter. Det er kanskje vanskeligere enn ma...

Social and political barriers to green tax reform: The case of CO2-taxes in Norway

Sjur Kasa (Policy Note;1999:05)

In this paper, I present the story of several attempts to tax Norwegian mainland emission intensive industries during the 1990s. These industries, mainly made up of aluminium and ferro-alloy producers located in the Norwegian countryside, and a series of planned gas-powered power stations along the...

Fra kvotebørsen til petroleumsmarkedene

Bjart Holtsmark (Policy Note;1999:04)

Kyotoprotokollen tallfester grenser for de enkelte industrilandenes utslipp av klimagasser i perioden 2008-2012, men åpner for en viss grad av overføring av forpliktelser mellom landene. Om noen år kan derfor et nytt internasjonalt marked for rettigheter til å slippe ut klimagasser oppstå. Mye tyder...

Et nasjonalt kvotesystem for klimagasser: Koplingen til internasjonale mekanismer

Knut H. Alfsen (Policy Note;1999:03)

-Kyotomekanismene gir muligheter for en kostnadseffektiv implementering av målene i Kyotoprotokollen. -Et naturlig utgangspunkt er at alle private aktører tillates å bruke Kyotomekanismene. -Det synes ikke sannsynlig at vi får kvantifiserte begrensninger på bruk av Kyotomekanismene. Et bredest mul...

Et nasjonalt kvotesystem for klimagasser: Koplingen til internasjonale mekanismer

Knut H. Alfsen (Policy Note;1999:03)

-Kyotomekanismene gir muligheter for en kostnadseffektiv implementering av målene i Kyotoprotokollen. -Et naturlig utgangspunkt er at alle private aktører tillates å bruke Kyotomekanismene. -Det synes ikke sannsynlig at vi får kvantifiserte begrensninger på bruk av Kyotomekanismene. Et bredest mul...

Social and political barriers to green tax reform: The case of CO2-taxes in Norway

Sjur Kasa (Policy Note;1999:05)

In this paper, I present the story of several attempts to tax Norwegian mainland emission intensive industries during the 1990s. These industries, mainly made up of aluminium and ferro-alloy producers located in the Norwegian countryside, and a series of planned gas-powered power stations along the...

Fra kvotebørsen til petroleumsmarkedene

Bjart Holtsmark (Policy Note;1999:04)

Kyotoprotokollen tallfester grenser for de enkelte industrilandenes utslipp av klimagasser i perioden 2008-2012, men åpner for en viss grad av overføring av forpliktelser mellom landene. Om noen år kan derfor et nytt internasjonalt marked for rettigheter til å slippe ut klimagasser oppstå. Mye tyder...

Gratiskvoter til industrien - ikke så enkelt

Bjart Holtsmark (Policy Note;1999:06)

Stortinget ønsker et norsk marked for omsettelige utslippskvoter for klimagasser og et offentlig utvalg (Kvoteutvalget) utreder mulighetene for å etablere et marked. Et vanskelig tema er gratiskvoter som virkemiddel for å sikre opprettholdelse av industribedrifter. Det er kanskje vanskeligere enn ma...