CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Hva sier spesialrapporten om 1,5 °C om lavutslippsomstilling for Oslo?

Borgar Aamaas, Elisabeth Schøyen Jensen (Report;2018:13)

Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for Oslo kommunes klimaarbeid. Et av hovedfunnene fra spesialrapporten er at for å begrense oppvarmingen til 1,5 °C...

Hva sier spesialrapporten om 1,5 °C om lavutslippsomstilling for Oslo?

Borgar Aamaas, Elisabeth Schøyen Jensen (Report;2018:13)

Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for Oslo kommunes klimaarbeid. Et av hovedfunnene fra spesialrapporten er at for å begrense oppvarmingen til 1,5 °C...

Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030

Borgar Aamaas, Jan Ivar Korsbakken, Anne Madslien (Report;2018:12)

Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. Dette arbeidet er basert på best tilgjengelig kunnskap om de driverne som vil påvirke klimagassutslippene fram til 2030. Å lage en referansebane er et fo...

Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030

Borgar Aamaas, Jan Ivar Korsbakken, Anne Madslien (Report;2018:12)

Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. Dette arbeidet er basert på best tilgjengelig kunnskap om de driverne som vil påvirke klimagassutslippene fram til 2030. Å lage en referansebane er et fo...

CICERO MILESTONES 2018. A practitioner's perpective on the Green Bond Market

Knut H. Alfsen, Kristina Alnes, Alexander O. Berg, Christa Clapp, Sophie Dejonckheere, Harald Francke Lund, Bernhard Schiessl, Asbjørn Torvanger (Report;2018:11)

Celebrating our 10th anniversary of providing second opinions, this report summarizes CICERO's approach and best practice application of our methodology. The green bond market has developed significantly since we assessed the first green bond issued by the World Bank in 2008. In our CICERO Milestone...

CICERO MILESTONES 2018. A practitioner's perpective on the Green Bond Market

Knut H. Alfsen, Kristina Alnes, Alexander O. Berg, Christa Clapp, Sophie Dejonckheere, Harald Francke Lund, Bernhard Schiessl, Asbjørn Torvanger (Report;2018:11)

Celebrating our 10th anniversary of providing second opinions, this report summarizes CICERO's approach and best practice application of our methodology. The green bond market has developed significantly since we assessed the first green bond issued by the World Bank in 2008. In our CICERO Milestone...

Effektiv klimakommunikasjon -Trender og fakta 2018

Astrid Arnslett, Christian Bjørnæs, Elisabeth Lannoo (Report;2018:09)

Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken og teknologien som skal ta oss til lavutslippssamfunnet er på plass. En viktig...

Effektiv klimakommunikasjon -Trender og fakta 2018

Astrid Arnslett, Christian Bjørnæs, Elisabeth Lannoo (Report;2018:09)

Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken og teknologien som skal ta oss til lavutslippssamfunnet er på plass. En viktig...

Policy Entrepreneurship Curbed by Member State Preferences: DG Climate Action and the Effort Sharing Policy

Eirik Elvemo Myhrer (Report;2018:10)

Efforts to reduce greenhouse gas emissions from the European Union (EU) are divided between two sector overreaching policy frameworks, the Emissions Trading Scheme and the Effort Sharing policy. The Effort Sharing policy distributes national targets to all member states to reduce emissions from tran...

Policy Entrepreneurship Curbed by Member State Preferences: DG Climate Action and the Effort Sharing Policy

Eirik Elvemo Myhrer (Report;2018:10)

Efforts to reduce greenhouse gas emissions from the European Union (EU) are divided between two sector overreaching policy frameworks, the Emissions Trading Scheme and the Effort Sharing policy. The Effort Sharing policy distributes national targets to all member states to reduce emissions from tran...