CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Energy, climate and air pollution: What do we know and how should we act?

Hans Martin Seip, Asbjørn Aaheim, Kristin Aunan (Policy Note;1996:01)

- To arrive at the most cost-effective strategies to reduce emissions an integrated approach is necessary. This implies to carry out detailed analyses of harmful effects on human health, materials and the ecosystems. - By using an integrated approach it may be possible to solve local problems and...

Norwegian Climate Policies 1990-2010: Principles, Policy Instruments and Political Economy Aspects

Thorvald Moe (Policy Note;2010:03)

Norwegian climate policies with a focus on the mitigation of Green House Gas (GHG) emissions over the last twenty years, the period of the existence of CICERO, is critically reviewed and analysed in this policy paper. Best practice principles and policy instruments as recently set forth by the IEA,...

Energy, climate and air pollution: What do we know and how should we act?

Hans Martin Seip, Asbjørn Aaheim, Kristin Aunan (Policy Note;1996:01)

- To arrive at the most cost-effective strategies to reduce emissions an integrated approach is necessary. This implies to carry out detailed analyses of harmful effects on human health, materials and the ecosystems. - By using an integrated approach it may be possible to solve local problems and...

Noen Sentrale konklusjoner i andre hovedrapport fra FNs klimapanel (IPPC 1995)

Jan Fuglestvedt, Mariann Murvoll (Policy Note;1996:02)

The ozone depletion problem

Ivar S. A. Isaksen (Policy Note;1996:03)

Om vurdering av klima og miljøeffekter ved innføring av ny teknologi

Kristin Aunan, Jan Fuglestvedt, Asbjørn Aaheim (Policy Note;1997:01)

Ny teknologi innebærerer normalt bedre løsninger, og har vanligvis positive økonomiske og miljømessige effekter. Bakgrunnen for forslaget om COGEN-anlegget ved Borregaard er imidlertid at en vesentlig del av energitilbudet de idag benytter seg av, produksjonen av svovelsyre, blir borte om få år. Det...

IPCCs synteserapport: Norsk oversettelse med kortfattet oppsummering

Jan Fuglestvedt (Policy Note;1997:02)

Dette er en oversettelse av synteserapporten fra den andre hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC). Synteserapporten drøfter vitenskapelig og faglig informasjon med relevans for fortolkning av Artikkel 2 i FNs rammekonvensjon om klimaendringer (FCCC). På grunn av hensynet til vitenskapelig presisjo...

IPCCs synteserapport: Norsk oversettelse med kortfattet oppsummering

Jan Fuglestvedt (Policy Note;1997:02)

Dette er en oversettelse av synteserapporten fra den andre hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC). Synteserapporten drøfter vitenskapelig og faglig informasjon med relevans for fortolkning av Artikkel 2 i FNs rammekonvensjon om klimaendringer (FCCC). På grunn av hensynet til vitenskapelig presisjo...

Om vurdering av klima og miljøeffekter ved innføring av ny teknologi

Kristin Aunan, Jan Fuglestvedt, Asbjørn Aaheim (Policy Note;1997:01)

Ny teknologi innebærerer normalt bedre løsninger, og har vanligvis positive økonomiske og miljømessige effekter. Bakgrunnen for forslaget om COGEN-anlegget ved Borregaard er imidlertid at en vesentlig del av energitilbudet de idag benytter seg av, produksjonen av svovelsyre, blir borte om få år. Det...

The ozone depletion problem

Ivar S. A. Isaksen (Policy Note;1996:03)